Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

En gråtrut matar sina ungar.En gråtrut matar sina ungar.

Nyckelretning (stimulus) = retning som utlöser ett visst beteende

Exempel: Gråtrutens röda fläck

  • Utlöser ett pickande beteende hos ungen
  • Pickandet gör att föräldern stöter upp föda ur krävan

Gråtruten har en röd fläck på näbben.Gråtruten har en röd fläck på näbben.

Instinkter

En instinkt är ett beteende som uppträder utan föregående träning

Exempel: Gökungen puttar ut sina värdföräldrars ägg ur boet.

Instinkter kan förfinas genom genom inlärning

Exempel:

  • Språkets utveckling
  • "Fåglalåt"!

Instinkter kan delas in i fixa rörelsemönster och taxier.

Fixt rörelsemönster:

  • Hela handlingen (rörelsemönstret) utförs även om stimulit försvinner.
  • Exempel: Gåshonan fortsätter "skyffla tillbaka" ett ägg utanför boet, även om ägget tas bort.

Taxi:

  • Handlingen avbryts om stimulit försvinner.

Instinktshandlingar

Taxier och fixa rörelsemönster uppträder ofta tillsammans. Kallas då instinktshandlingar.

Utlöses av bestämda stimuli, s.k. nyckelretningar.

  • Exempel: Gråtrutsungen pickar på den röda fläcken på förälderns näbb.

Supernormala stimuli

Ett överdrivet stort gåsägg utlöser en starkare reaktion hos gåsmoderna att skyffla tillbaka hem ägget

Gökungens relativt sett enorma gap är förmodligen ett supernormalt stimulus, som utlöser ett intensivt matningsbeteende hos värdföräldrarna.

"Super" i fallet "supernormalt" betyder alltså inte det är så normalt det någonsin kan bli, utan "mer än normalt"; "överdrivet".

Vid vilka tillfällen utsätter vi människor oss för supernormala stimuli?

En sävsångare matar "sin" gökunge.En sävsångare matar "sin" gökunge.

Retningssummation

Flera nyckelretningar tillsammans utlöser en starkare reaktion än varje retning enskilt för sig.

Exemplet med storspigg

Hona med romfylld buk utlöser viss sick-sack-dans hos hanen.

Snedställd hona (utan romfylld buk) utlöser också viss sick-sack-dans hos hanen.

Snedställd hona med romfylld buk utlöser kraftig sick-sack-dans hos hanen.

Storspigghanens sick-sack-dans blir mer intensiv ju fler stimuli den utsätts för.Storspigghanens sick-sack-dans blir mer intensiv ju fler stimuli den utsätts för.