Djurens systematikVideogenomgång (flippat klassrum)

Organismvärldens indelning

Släktträd - Hela organismvärlden. Släktträd - Hela organismvärlden.

Djur

Släktträd - djuren (den kambriska explosionen). Släktträd - djuren (den kambriska explosionen).

Vävnader

T.ex. bindväv, nervvävnad, muskelvävnad, blod

Vävnader bildar organ, som bildar organsystem

Svampdjur

Utan äkta vävnader

Endast två cellskikt, ett yttre och ett inre

Svampdjur. Svampdjur. Öronmanet. Öronmanet.

Nässeldjur

Maneter, koraller, polypdjur

Radiärsymmetri

Plattmaskar och rundmaskar

Plattmask (platyhelminthes). Plattmask (platyhelminthes). Tvåsidig (bilateral) symmetri

Plattmaskar har ingen kroppshåla

Ringmaskar

Tydliga segment

Daggmaskar, havsborstmaskar, iglar

Nervsystem längs magen

Enkelt, slutet blodomlopp

Ringmask. Just detta råkar vara en daggmask. Ringmask. Just detta råkar vara en daggmask. Vinbergssnäcka. Vinbergssnäcka.

Blötdjur

Snäckor, musslor, bläckfiskar

Leddjur

Kräftdjur, insekter, spindlar, tusenfotingar

80% av alla kända djurarter!

Öppet blodomlopp

  • Blod pumpas från hjärtat, ut i kroppshålan
  • Blod = kroppsvätska
Hummer. Hummer. Mygga. Mygga.
Korsspindel.Korsspindel. Tusenfoting.Tusenfoting.

 

Tagghudingar

Sjöstjärnor, sjöborrar, sjögurkor

Sjöstjärna. Sjöstjärna.

Ryggsträngsdjur

Släktträd - ryggsträngsdjuren. Släktträd - ryggsträngsdjuren.

Lansettfiskar + alla ryggradsdjur

Lansettfisk (i levande livet). Lansettfisk (i levande livet). Lansettfisk. Ryggsträngen (blå) ombildas till ryggrad hos alla ryggradsdjur.Lansettfisk. Ryggsträngen (blå) ombildas till ryggrad hos alla ryggradsdjur.

Hos lansettfisken finns en ryggsträng ovanför matsmältningskanalen

Ryggsträngen ger stadga och stabilitet åt lansettfisken

Hos ryggradsdjur utvecklas ryggsträngen till ryggrad under fosterutvecklingen

Instuderingsfrågor

Öva dig själv genom att besvara instuderingsfrågorna på den här länken.