Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Organismvärldens indelning

Släktträd - Hela organismvärlden. Släktträd - Hela organismvärlden.

Bakterier

E. coli. E. coli. Uppstod för 3,5–4 miljarder år sedan

Det finns fantastiskt många av dem!

 • Det finns fler bakterieceller i dig än människoceller!

Anaeroba och aeroba bakterier

Anaeroba bakterier: Lever i syrefri miljö

Aeroba bakterier: Lever i syresatt miljö

Bakteriernas byggnad

 

Alla saknar cellkärna

Vissa kan ha cellvägg (ej av cellulosa, utan av peptidoglykan)

Vissa kan ha flagell/-er (gissel; av lat. flagellum, piska)

 • Fungerar som propeller
 • Driver bakterien framåt

Vissa bakterier kan ha pili

 • Pili är som en slags krokar, håller fast i underlaget eller annan bakterie

Vissa kan bilda sporer

 • Skyddar bakterierna vid t.ex. uttorkning

Bakteriernas näringsupptag

Bakterier kan vara heterotrofa

 • Tar upp organiska föreningar från omgivningen för sitt energibehov

Kan vara autotrofa

 • Använder solljus för att assimilera koldioxid
 • = fotosyntes!
 • Ex. Cyanobakterier

Kan vara kemoautotrofa

 • Får energi från oxidation av oorganiska föreningar, t.ex. svavelväte eller ammoniak

Arkéer

Liknar bakterier, då de saknar cellkärna

Biokemiskt liknar de mest eukaryoterna

 • Därför tror man att de är närmare släkt med eukaryoter än med bakterier

Arkéer är mycket annorlunda jämfört med både bakterier och eukaryoter

De har:

 • annorlunda struktur på cellväggen (de som har cellvägg)
 • annorlunda membranlipider
 • extrema livsmiljöer (ex. mycket salt, mycket surt, mycket varmt)

Man räknar idag med fem huvudgrupper av arkéer:

 1. Metanogena arkéer
  • Lever t.ex. inuti protozoer (encelliga djur) inne i vommen i idisslare
  • Producerar CH4 (metan)
 2. Sulfatreducerande arkéer
 3. Extrema halofiler
  1. "Saltälskare"
  2. Finns t.ex. i döda havet och Great Salt Lake

   Den höga salthalten i Döda havet gör att man flyter som en kork i vattnet.Den höga salthalten i Döda havet gör att man flyter som en kork i vattnet.

 4. Arkéer utan cellvägg
 5. Termoacidofila arkéer
  • "Värme- och syraälskare"
  • Lever och delar sig vid 60°C-80°C
  • Föredrar pH 1-2 - ungefär som i magsäcken