Organismvärldens indelning

Släktträd - Hela organismvärlden. Släktträd - Hela organismvärlden.

Bakterier

E. coli. E. coli. Uppstod för 3,5–4 miljarder år sedan

Det finns fantastiskt många av dem!

Anaeroba och aeroba bakterier

Anaeroba bakterier: Lever i syrefri miljö

Aeroba bakterier: Lever i syresatt miljö

Bakteriernas byggnad

 

Alla saknar cellkärna

Vissa kan ha cellvägg (ej av cellulosa, utan av peptidoglykan)

Vissa kan ha flagell/-er (gissel; av lat. flagellum, piska)

Vissa bakterier kan ha pili

Vissa kan bilda sporer

Bakteriernas näringsupptag

Bakterier kan vara heterotrofa

Kan vara autotrofa

Kan vara kemoautotrofa

Arkéer

Liknar bakterier, då de saknar cellkärna

Biokemiskt liknar de mest eukaryoterna

Arkéer är mycket annorlunda jämfört med både bakterier och eukaryoter

De har:

Man räknar idag med fem huvudgrupper av arkéer:

 1. Metanogena arkéer
  • Lever t.ex. inuti protozoer (encelliga djur) inne i vommen i idisslare
  • Producerar CH4 (metan)
 2. Sulfatreducerande arkéer
 3. Extrema halofiler
  1. "Saltälskare"
  2. Finns t.ex. i döda havet och Great Salt Lake

   Den höga salthalten i Döda havet gör att man flyter som en kork i vattnet.Den höga salthalten i Döda havet gör att man flyter som en kork i vattnet.

 4. Arkéer utan cellvägg
 5. Termoacidofila arkéer
  • "Värme- och syraälskare"
  • Lever och delar sig vid 60°C-80°C
  • Föredrar pH 1-2 - ungefär som i magsäcken