Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Könlös förökning

Mitos hos encelliga organismer

Mutationer som inträffar, förs alltid vidare till avkomman

Bakteriesex (Konjugation)

 

En kanal mellan två bakterier

DNA från plasmider kan överföras

 1. Repetition: Vad är plasmider?
  • Cirkulärt "extra-DNA", med särskilda gener, t.ex. för antibiotikaresistens eller kvävefixering

Alger, växter, svampar, lavar

Alger i småbitar ⇒ nya algindivider

Lavar i småbitar ⇒ nya lavindivider

Sticklingar hos växter ⇒ nya individer

 • Revor (stoloner) hos jordgubbar
 • Sättpotatis

Djur

Regenerationsförmåga hos plattmaskar (Platyhelminthes)

 • Man skär i bitar ⇒ nya individer

Regenerationsförmåga hos sjöstjärnor

 • Skär i två bitar ⇒ två nya sjöstjärnor

Binnikemask

 1. Växer i segment
 2. Varje segment kan snöras av
 3. Varje segment innehåller tusentals ägg

Maneter

Manetens livscykel. Manetens livscykel.

 • Polypen ger könlöst upphov till nya medusor

Partenogenes (jungfrufödsel)

Bladlöss, vattenloppor kan ha partenogenes

 • Fördel: Snabb förökning!
 • Nackdel: Ingen genetisk variation

Bladlöss. Bladlöss.

Även inom vissa fågel-, kräldjurs- och fiskarter (t.ex. hajar) har partenogenes observerats.

Könlig förökning

Möjliggör nya genkombinationer

 • Boken: "Ger en population större möjligheter att överleva"
 • Men sker selektion på populationsnivå? NEJ!

Vad avgör könet?

Ägg och spermie. Ägg och spermie. Hanar: producerar små könsceller

Honor: producerar STORA könsceller

Vissa organismer (en del alger) producerar likstora könsceller

 • varken hane eller hona!

Många organismer är samkönade

 1. Har både hanliga och honliga könsorgan/könskörtlar
 2. Ex. många fröväxter
 3. Ex. snäckor, daggmaskar
 4. Ex. räkor, först hanar, sedan honor

Kromosomerna och könet

Ibland avgörs könet av kromosomerna, men inte alltid (se ovan)

Hos däggdjur finns X- och Y-kromosomer

 • XX ⇒ hona, Y ⇒ hane

Höna med kycklingar. Höna med kycklingar. Hos fåglar finns Z- och W-kromosomer

 • ZZ ⇒ hane, ZW ⇒ hona

Hos sociala insekter, t.ex. bin, getingar

 • XX ⇒ hona, X0 ⇒ hane (endast haploid organism)

Hos många reptiler, t.ex. sköldpaddor

 1. Temperaturen hos ägget avgör könet
 2. Lägre temperatur ⇒ hane
 3. Högre temperatur ⇒ hona