Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Organismvärldens indelning

Släktträd - Hela organismvärldenSläktträd - Hela organismvärlden.

Protister

Protister är...

 1. Encelliga eukaryoter
 2. Flercelliga alger
 3. Ej vissa encelliga svampar

En euglenas uppbyggnadEn euglenas uppbyggnad. Det finns både heterotrofa och autotrofa protister

 • Heterotrofa = får näring och energi från föda de tar upp
 • Autotrofa = Assimilerar koldioxid (har klorofyll)

Exempel: Euglena

Orsakade problem i systematiken

Den har en flagell – alltså är det ett djur!

Den har klorofyll – alltså är det en växt!

 • Var placera? Protista!

Exempel: Diatomer (kiselalger)

Encelliga

Hölje av kisel

Har klorofyll

Exempel: Plasmodium

Orsakar malaria


(OBS! Extrem fånighetsvarning utgår!)

Exempel: Alger

 

Liknar växter - men är det inte!

Finns både encelliga och flercelliga

Assimilerar koldioxid (har fotosyntes)

Har ingen ledningsvävnad

 • Jämför med växter, som har rötter, vatten leds i rör till bladen
 • Näringsämnen tas upp direkt av algbålen

Kan föröka sig både könlöst (med sporer) och könligt

Egentliga alger: Grönalger, Brunalger, rödalger.

Olika klorofyller

Olika växtdjup, växtsätt

Grönalgerna mest lika växterna

 • Klorofyll A, B
 • Lagrar näring i form av stärkelse

Svampar

Definition

Består av tunna, förgrenade trådar kallade hyfer

Hyferna bildar ett mycel

Fruktkroppar ("svampar ur jorden") är hyfvävnad

Cellvägg av kitin

 • Växter: cellvägg av cellulosa
 • Ingår i leddjurens yttre skelett

Algsvampar

Liknar alger

Många finns i vatten, förökar sig med sporer

Sporsäckssvampar & basidiesvampar

"Matsvampar"

Skillnad:

 • Sporsäckssvampar bildar sporer i "säckar"
 • Ex. murkla
 • Basidiesvampar bildas sporer i lameller ("skivor" i skivlingar, som t.ex. champinjon)

Ängschampinjon – en basidiesvamp. Ängschampinjon – en basidiesvamp. Murkla - en sporsäckssvamp. Murkla - en sporsäckssvamp.

Jästsvampar

Encelliga

Kan föröka sig via knoppning (celldelning)

Kan ibland föröka sig via sporer

Ex. Saccharomyces cerevisiae, öljästsvamp (och vanlig bakjäst också, faktiskt)

Blåslav på en kvist. Blåslav på en kvist. Jästceller. Jästceller.

Lavar

Besvärliga systematiskt!

 • Svamp + alg
 • "Symbios" säger boken, kanske är "kidnappning" bättre...

Algen förser svampen med socker via fotosyntes

 • Osäkert om algen får något egentligt utbyte
 • I vissa fall kan svampen också "äta" algen

Exempel: Blåslav