Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Aristoteles

Sorterar in organismerna som på en "stege":

 • Lägre stående organismer i botten (typ växter).
 • Högre stående = högre upp på stegen.
 • Allra högst: Människan (såklart!).

Aristoteles (384-322 f.v.t.)Aristoteles (384-322 f.v.t.)

Evolutionsteorin börjar med geologi!

James Ussher

 • Beräknar (c:a 1650) jordens födelse till den 23 oktober år 4004 f. Kr.

Annales Veteris Testamenti, där James Ussher beräknar jordens födelse till 4004 f. Kr.Annales Veteris Testamenti, där James Ussher beräknar jordens födelse till 4004 f. Kr.

Kritstenslagren vid Stevns klint har bildats genom att sediment på sediment har lagrats ovanpå vartannat. Kritstenslagren vid Stevns klint har bildats genom att sediment på sediment har lagrats ovanpå vartannat.  

Nicolaus Steno (Niels Steensen)

 • Stratigrafi (c:a 1660).
 • Sedimentära bergarter läggs i lager.
 • Understa lagren äldst.
 • Vi kan börja åldersbestämma bergarter!

Carl von Linné

1735: Publicerar Systema Naturæ.

Ordnar upp (systematiserar) hela den då kända organismvärlden:

 • Riken
 • Klasser
 • Ordningar
 • Släkten
 • Arter

Carl von Linnés "Systema Naturæ". Carl von Linnés "Systema Naturæ".

Den judisk-kristna traditionen: Skapelseberättelsen

Gud skapade världen på sju dagar.

Han skapade djur och växter (sådana vi ser dem idag).

Adam fick ge namn åt alla.

Fossil hittades, 1700-talet

Hur förklara dessa?

Syndafloden!

 • Men kan det verkligen stämma...?

Fossil av en trilobit, Pseudoasaphus praecurrens. Fossil av en trilobit, Pseudoasaphus praecurrens.

Fossil av vattenlevande djur, högt uppe på berg - 1000-tals m.ö.h.

Jorden måste vara mycket äldre än vad Gamla Testamentet anger!

Geologer är de första som utmanar bibelns världbild!

Biologer bygger vidare: Om lagren är miljontals år gamla, måste fossilen i dem vara lika gamla!

 1. Fossil längre ner i lagren innehåller enklare organismer än de ovanför.
 2. Detta pekar på att det skett en evolution.

Georges-Louis Leclerc de Buffon

Beräknar (c:a 1770) jordens ålder till c:a 75 000 år gammal

 • Hettar upp en järnkula till rödglödgad.
 • Mäter tiden till den åter svalnat.
 • Extrapolerar till en järnkula av jordens storlek. 

Ett glödande järnklot hjälpte Buffon att uppskatta jordens ålder till 75.000 år. Ett glödande järnklot hjälpte Buffon att uppskatta jordens ålder till 75.000 år.

James Hutton

Slår fast (c:a 1780-1790):

 • Jordens inre är mycket varmt.
 • Berg kan smältas om, bilda nya bergarter.

Vulkaner, som till exempel sköldvulkanen på Stromboli, byggs upp av nytt berg från jordens inre. Vulkaner, som till exempel sköldvulkanen på Stromboli, byggs upp av nytt berg från jordens inre.

Georges Cuvier och mammuten (1796)

Får ett exemplar av en tand, som ser ut som en elefanttand, men är mycket större.

Drar slutsatsen att tanden måste komma från ett djur som är

 • större än en elefant;
 • utdött.

Utdött = nytt sätt att tänka!

 • Arter kan dö ut.
 • Kan då också nya arter uppstå? (Ja!)

Den ullhåriga mammuten är utdöd. Den ullhåriga mammuten är utdöd.

Hur fick giraffen sin långa hals? Hur fick giraffen sin långa hals?

Jean-Baptiste Lamarck

En första evolutionsteori:

 • "Girafferna fick sin långa hals genom att sträcka på sig".

Charles Darwin

Världsomsegling med HMS "Beagle" 1831-136.

 • Samlar massor med organismer.
 • Undrar, hur kan det ha blivit så många olika arter?

HMS Beagle vid Eldslandet, Sydamerikas spets. HMS Beagle vid Eldslandet, Sydamerikas spets.

Om arternas uppkomst genom naturligt urval.Om arternas uppkomst genom naturligt urval.

Publicerar "Om arternas uppkomst" år 1859.

 • Förklarar hur arter kan utvecklas med hjälp av naturligt urval.

Gregor Mendel

Grundlägger genetiken 1865: "Versuche über Pflanzenhybriden".

Sju karaktärer hos ärter som Mendel undersökte.Sju karaktärer hos ärter som Mendel undersökte. 

Fossil ger bevis för att kontinenterna en gång hängt ihop. Fossil ger bevis för att kontinenterna en gång hängt ihop.

Alfred Wegener

Föreslår 1912 att kontinenter kan flytta sig (kontinentaldrift).

 • Detta förklarar hur nya berg kan uppstå, och gamla kan försvinna.