Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Organismvärldens indelning

Släktträd – Hela organismvärlden. Släktträd – Hela organismvärlden.

Djur

Släktträd – djuren (den kambriska explosionen).Släktträd – djuren (den kambriska explosionen).

Ryggsträngsdjur

Släktträd – ryggsträngsdjuren.Släktträd – ryggsträngsdjuren.

Lansettfiskar + alla ryggradsdjur.

Lansettfisk. Ryggsträngen (blå) ombildas till ryggrad hos alla ryggradsdjur.Lansettfisk. Ryggsträngen (blå) ombildas till ryggrad hos alla ryggradsdjur.

Lansettfisk (i levande livet).Lansettfisk (i levande livet).

Hos lansettfisken finns en ryggsträng ovanför matsmältningskanalen

Ryggsträngen ger stadga och stabilitet åt lansettfisken

Hos ryggradsdjur utvecklas ryggsträngen till ryggrad under fosterutvecklingen

Käklösa fiskar

Saknar käke

Exempel: Nejonögon

Benfiskar

Både broskfiskar (hajar, rockor) och andra fiskar har käke.

Större stabilitet ⇒ snabbare simmare

Groddjur (amfibier)

Djuren kravlar sig upp på land

 • Ichtyostega, "fisken med ben"
 • Tiktaalik

Yttre befruktning

Fortplantningen helt beroende av vatten

Reptiler och fåglar

Inre befruktning + hårt skal (skyddar mot uttorkning) ← anpassningar till landliv

Ur reptilerna uppstår dinosaurier, och ur dem fåglar.

Däggdjur

Har päls, sju halskotor

Diar (däggar) sina ungar

Kloakdjur

 • Har en enda kombinerad könsöppning + anus = kloak (liksom reptiler & fåglar)
 • Lägger ägg
 • Endast två nu levande exempel: Näbbdjur & myrpiggsvin

Pungdjur

 • Mycket kort dräktighetsperiod
 • Fostret kravlar till mammans pung, suger sig fast vid spenen
 • Exempel: Känguru

Moderkaksdjur

 • Längre dräktighetsperiod
 • Moderkakan sköter överföring av näring + syrgas (och avfall + koldioxid)
 • Ungen föds mycket mer utvecklad
 • Exempel: Människa, blåval, schimpans, åkersork…

Släktträd: Däggdjuren. Släktträd: Däggdjuren.

Instuderingsfrågor

Öva dig själv genom att besvara instuderingsfrågorna på den här länken.