Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Organismvärldens indelning

Släktträd - Hela organismvärlden. Släktträd - Hela organismvärlden.

Växter

Släktträd: Växterna. Släktträd: Växterna.

Mossor

Ingen ledningsvävnad.

Kräver vatten för att kunna föröka sig.

Björnmossa.Björnmossa.

Örnbräken.Örnbräken.

Kärlkryptogamer (ormbunksväxter)

Ormbunkar, fräkenväxter, lummerväxter:

 • Har stam, rot och blad.
 • Har ledningsvävnad.

Fanerogamer (fröväxter)

Har inre befruktning.

 • Mossor, kryptogamer har yttre.
 • Bättre anpassning till landliv och torka!

Har väl utvecklad ledningsvävnad.

Delas in i gömfröiga och nakenfröiga.

Nakenfröiga (gymnosperma)

Fröämnet ligger öppet på fruktbladen.

Exempel: Barrväxter, kottepalmer.

En nakenfröig växts livscykel. En nakenfröig växts livscykel.

En gömfröig växts livscykel. En gömfröig växts livscykel.

Gömfröiga (angiosperma)

Fröämnet gömt inne i pistillen

 • Den nya individens första utveckling sker inne i moderindividen

Delas in i enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

 • Hjärtblad = det första bladet som kommer ur grodden

Enhjärtbladiga växter

 • Gräs
 • liljor
 • palmer

Tvåhjärtbladiga växter

 • Träd
 • buskar
 • många blommor

En enhjärtbladigs (vänster) och en tvåhjärtbladig växts allra första blad.En enhjärtbladigs (vänster) och en tvåhjärtbladig växts allra första blad.

Vete – en enhjärtbladig växt. Vete – en enhjärtbladig växt.

Magnolia - en tvåhjärtbladig växt. Magnolia – en tvåhjärtbladig växt.

Instuderingsfrågor

Öva dig själv genom att besvara instuderingsfrågorna på den här länken.