Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Blandning av vätskor?

Hippokrates (cirka 460-370 f.v.t.), läkekonstens "fader" trodde att "vätskor blandades" när avkomma skapades.

  • Barn ser ju ut som en blandning mellan sin mamma och sin pappa! 

Hippokrates, läkekonstens "fader". Gravyr av Peter Paul Rubens (1638).Hippokrates, läkekonstens "fader". Gravyr av Peter Paul Rubens (1638).

Lejongap i olika färger. Lejongap i olika färger.

Mendels ärter

  • Antingen röda eller vita

Lejongap

  • Antingen röda eller vita – eller…?

Två homozygota lejongap korsas med varandra

CRCR × CWCW

röd × vit

Alla avkommorna blir rosa!

När två homozygota (en röd och en vit) lejongapblomma korsas blir alla avkommor rosa (en intermediär). När två homozygota (en röd och en vit) lejongapblomma korsas blir alla avkommor rosa (en intermediär).

Varken vit eller röd färg dominerar fullständigt (ofullständig dominans).

Alla avkommorna får

  • Genotyp: CRCW
  • Fenotyp: Rosa (intermediär)

Vad händer när F1-orna återkorsas?

När F1-orna av två intermediärer återkorsas, klyvs de ursprungliga egenskaperna ut.När F1-orna av två intermediärer återkorsas, klyvs de ursprungliga egenskaperna ut.

Av avkommorna blir 25 % röda, 50 % rosa och 25 % vita. Den ofullständiga dominansen leder till intermediär nedärvning.

Vi förklarar med hjälp av ett korsningsschema:

  Honans gameter
H
a
n
e
n
s

g
a
m
e
t
e
r
  CR CW

CR
CRCR CRCW

CW
CRCW CWCW

Kodominanta anlag

…är lika starka.

  • Avkomman blir inte en blandning, utan båda anlagen uttrycks.
  • Bra exempel: AB0-systemet på våra röda blodkroppar.

Blodkroppar av typen A har A-antigenet på sin yta, och blodkroppar av typen B har B-antigenet på sin yta. Blodkroppar av typen AB har båda antigenen, lika mycket, och därför är anlagen kodominanta. Blodkroppar av typen 0 har varken A- eller B-antigenen på sin yta.Blodkroppar av typen A har A-antigenet på sin yta, och blodkroppar av typen B har B-antigenet på sin yta. Blodkroppar av typen AB har båda antigenen, lika mycket, och därför är anlagen kodominanta. Blodkroppar av typen 0 har varken A- eller B-antigenen på sin yta.