Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad är ekosystemtjänster?

Vi får mycket från naturen. Det man kan säga att vi får "gratis", och som är nödvändigt för oss på ett eller annat sätt kallas för ekosystemtjänster. 

Exempel på ekosystemtjänster är:

 1. Pollinering
 2. Vattenrening (via våtmarker etc.)
 3. Naturlig skadedjursbekämpning
 4. Jordbearbetning (utförd av exempelvis daggmaskar, bakterier, svampar, dyngbaggar m.fl.)

En humla som är på väg att utföra en ekosystemtjänst: Pollinering. En humla som är på väg att utföra en ekosystemtjänst: Pollinering.

Olika typer av ekosystemtjänster

Forskningsprogrammet Millenium Ecosystem Assessment, som lanserade termen "ekosystemtjänst" har delat in ekosystemtjänster i fyra grupper:

 1. Understödjande
  • Ekosystemtjänster som behövs för att andra ekosystemtjänster ska kunna utföras.
  • Exempel: Primärproduktion (fotosyntes), kretslopp.
 2. Reglerande
  • Ekosystemtjänster som reglerar hela ekosystem.
  • Exempel: Pollinering, vattenrening.
 3. Kulturtjänster
  • Ekosystemtjänster som påverkar människans kultur och samhälle.
  • Exempel: Rekreation, vetenskapliga upptäckter.
 4. Tillgodoseende
  • Ekosystemtjänster som det som människan behöver för att kunna leva.
  • Exempel: Mat, vatten, läkemedel, energi.