Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Tung­me­tall
 • Bio­acku­mu­la­tion
 • Bio­mag­ni­fi­ka­tion
 • Betning (av utsäde)
 • Klorerat kolväte
 • Dioxin
 • Övergödning
 • Försurning
 • Växt­hus­ef­fekt
 • Växt­hus­gas
 • Global tem­pe­ra­tur­höj­ning
 • UV-strå­lning
 • Ozon
 • Ozonhål
 • Freon (klor­fluor­kar­boner, CFC)

Du ska också kunna:

 • Identifiera tecken på miljöförstöring i vår natur, och ge exempel på hur de kan åtgärdas.
 • Debattera reglering av naturresurser.