varld att bevaraSkolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Tungmetall
 • Bioackumulation
 • Biomagnifikation
 • Betning (av utsäde)
 • Klorerat kolväte
 • Dioxin
 • Övergödning
 • Försurning
 • Växthuseffekt
 • Växthusgas
 • Global temperaturhöjning
 • UV-strålning
 • Ozon
 • Ozonhål
 • Freon (klorfluorkarboner, CFC)

Du ska också kunna:

 • Identifiera tecken på miljöförstöring i vår natur, och ge exempel på hur de kan åtgärdas.
 • Debattera reglering av naturresurser.