Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Algblomning i Östersjön 3 juli 2001. Algblomning i Östersjön 3 juli 2001.

Problemen

 1. Syresättningen
  1. Saltvatten är tyngre än sötvatten
  2. Eftersom sötvattnet flyter ovanpå saltvattnet, syresätts endast sötvattnet
  3. Salt- och sötvatten blandas sällan!
   1. Endast kraftiga stormar
   2. När de blandas, syresätts också vattnet längre ner
  4. Syrebrist leder till bottendöd, torskdöd, skadade ekosystem
 2. Övergödningen
  1. Jordbruk, trafik, avloppsvatten, skogsindustri släpper ut mineralämnen, som verkar gödande
  2. Orsakar s.k. algblomning, syrebrist (igen!)
  3. Stör ekosystemen på botten
 3. Nedsmutsningen
  1. Miljögifter
  2. Avlopp
  3. Trafik
  4. Oljeutsläpp från båtar

Hur ska problemen åtgärdas?

 1. Dela in eleverna i 6 grupper
 2. Dela ut problem, som de ska försöka lösa.
 3. Efter 1/3 av tiden ska de byta lösningar med varandra – och försöka ”dissa” dem!
 4. Efter ytterligare 1/3 är det dags att samla ihop
  1. Argumentation för och emot de olika sätten att angripa problemen.