Tips: Cellbiologi-animeringar

Tips: Cellbiologi-animeringar

Vad är detta? En man vid namn John Kyrk har gjort ett antal cellbiologi-animeringar. Faktiskt finns alla de stora processerna i cellen representerade, från aminosyror och proteiner till translation, transkription och replikation samt ämnesomsättningen och fotosyntesen.

Dessutom finns animeringar om virus och om den fantastiska vattenmolekylen.

Hur kan man använda detta i undervisningen? John Kyrks animeringar kan användas till självstudier i molekylärbiologi, då de är gjorda med rikligt med förklarande text. Animeringarna passar förstås också utmärkt direkt i undervisningen, då man kan "stega" sig igenom dem, och förklara vad som händer i varje steg.

Länk: johnkyrk.com