Tips: Lär om utrotningshotade arter med Species In Pieces

Lär om utrotningshotade arter med Species In PiecesSpecies In Pieces

geneticsVad är Species In Pieces? Detta är en interaktiv virtuell utställning där man kan lära sig om några utrotningshotade djur världen över, vad det är som hotar dem, och vad man kan göra för att hjälpa dem. Dessutom är den rasande snyggt gjord!

Hur kan man använda Species In Pieces i undervisningen? Man kan använda Species In Pieces som fördjupning för den eller de elever som vill lära sig mer om djuren på den planet vi lever på. Man kan också använda In Pieces som ett exempel på att ingen kan göra allt – men alla kan göra något.

Länk: species-in-pieces.com