Tips: Lär om sjöns ekologi med hjälp av appen DIY Lake Science

DIY Lake ScienceVad är DIY Lake Science? Detta är en iOS-app som hjälper elever att lära sig om ekosystem, och framför allt om sjön som ekosystem. Den innehåller en enkel simulering av ekosystemet i sjön. Eleverna kan ändra hur djup sjön är, vilken temperatur det är och vilket klimatet det är, och se hur det påverkar ekosystemet.

Hur kan man använda DIY Lake Science i undervisningen? DIY Lake Science innehåller också ett dussin aktiviteter som man kan göra antingen inomhus eller utomhus tillsammans med en lärare (eller föräldrar). Appen är riktad mot elever i låg- och mellanstadieålder, även om en hel del av aktiviteterna också kan anpassas för äldre åldrar.

Länk: DIY Lake Science