Facit

Betygsgränser

Max: 29

Medel: 21,42

Betyg Poäng
G 12,5
VG 20,5
MVG 25,5

Del I

 1. b, c, f
 2. b, d
 3. b, c, f
 4. d, e, f

Del II

 1. Transporterar bort skräp som fastnat i andningsvägarnas slem (1p).
 2. Utsöndra kväverester (1p) och reglera salt- och jonkoncentration i blodet (1p).
 3. Epitelvävnad (0,5p): Täcker hud & slemhinnor (0,5p), och utgör ett fysiskt skydd (0,5p).

  Stödjevävnad (0,5p): Fungerar som stöd för och mellan andra vävnader och organ (0,5p).

  Muskelvävnad (0,5p): Består av tvärstrimmiga muskler (viljestyrda) (0,5p), glatt muskulatur (icke viljestyrd) (0,5p) och hjärtmuskulatur (enbart i hjärtat) (0,5p).

  Nervvävnad (0,5p): Består av nervceller (0,5p), och bygger upp nervsystemet (0,5p).

Del III

 1. Celler vandrar in i den vätskefyllda håligheten i blastulan (0,5p). Dessa celler skickar ut filopodier, som drar cellerna i den vegetativa polen mot den animala (0,5p). Därigenom bildas en gastrula (0,5p). Ektodermet ger upphov till larvens hud (0,5) och endodermet ger upphov till larvens tarm  (0,5p). Cellerna mellan endo- och ektoderm ger upphov till mesoderm, som ger upphov till larvens skelett (0,5p). En inbuktning i gastrulans vägg ger sedan upphov till larvens urmun (0,5p). Urmunnen ger upphov till larvens anus (0,5p).
 2. Celler vandrar in i den vätskefyllda håligheten i blastulan (0,5p). Dessa celler skickar ut filopodier, som drar cellerna i den vegetativa polen mot den animala (0,5p). Därigenom bildas en gastrula (0,5p). Ektodermet ger upphov till larvens hud (0,5) och endodermet ger upphov till larvens tarm  (0,5p). Cellerna mellan endo- och ektoderm ger upphov till mesoderm, som ger upphov till larvens skelett (0,5p). En inbuktning i gastrulans vägg ger sedan upphov till larvens urmun (0,5p). Urmunnen ger upphov till larvens anus (0,5p).