Magnus Ehingers undervisning

Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Biologi 2

Administration

Prov 2017-10-05 i Cellbiologi - Facit

Artikelindex

Facit

Betygsgränser

På grund av att jag provade en annan poängsättning än vanligt på det här provet, gjordes en individuell betygsbedömning för varje prov. Därför finns inga betygsgränser redovisade.

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar

 1. Golgiapparaten

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Bedömning:

  E – Eleven ritar två celler och kopplar dem till rätt tillstånd.

  C – Eleven redogör för begreppet diffusion och osmos, och förklarar varför vattnet diffunderar in i cellen.

  A – Eleven nyanserar redogörelsen, t.ex. genom att föra in två eller fler av begreppen ”osmotiskt tryck”, ”lysis”, ”semipermeabelt membran” eller ”aquaporiner”.

  1. Bedömning:

   E – Eleven förklarar översiktligt hur horisontell eller vertikal spridning av resistens sker eller förklarar varför andelen penicillinresistenta bakterier ökar i en population.

   C – Eleven förklarar utförligt

   • hur horisontell eller vertikal spridning av resistens sker, men också varför andelen penicillinresistenta bakterier ökar i en population.

   eller

   • hur horisontell och vertikal spridning av resistens sker.

   A – Eleven uppfyller målen för C och för in begreppen selektionstryck och evolution för att för att förklara varför andelen penicillinresistenta bakterier ökar i en population.

  2. Bedömning:

   E – Eleven förklarar översiktligt hur penicillinresistens eller streptomycinresistens uppstår.

   C – Eleven förklarar utförligt hur penicillinresistens och streptomycinresistens uppstår.

   A – Eleven uppnår målen för C och drar slutsatsen att eftersom penicillinresistens är mycket mer komplex, tar den mycket längre tid att utvecklas, och att detta var orsaken till att eleverna inte lyckades med experimentet.

 2. Bedömning:

  E – Eleven konstaterar att utan syrgas kan inte glukos förbrännas, och då får cellen ingen ATP.

  C – Eleven visar med reaktionsformler hur socker förbränns med hjälp av syrgas, och förklarar utförligt någon del av elektrontransportkedjan.

  A – Eleven visar med ord och bild hur elektrontransportkedjan drivs av reaktionen 2H+ + 2e + ½O2 → H2O, hur det därmed uppstår en skillnad i H+-koncentration mellan mitokondriens insida och utrymmet mellan det inre och det yttre membranet samt hur denna koncentrationsskillnad driver ATP-syntaset.

 3. Bedömning

  E – Eleven förklarar översiktligt någon aspekt av mikrotubuli och cellskelettet, t.ex. att de är de största filamenten i cellskelettet eller att de kan fungera som ”räls”.

  C – Eleven redogör utförligt två aspekter av mikrotubuli och cellskelettet, t.ex. dess rörformade uppbyggnad och hur de kan samverka med något motorprotein.

  A – Eleven uppfyller målen för C och nyanserar sin redogörelse med en förklaring av hur mikrotubuli fungerar (hur den piskande rörelsen uppstår) i cilier och/eller flageller.

| ▶

 

   

Också intressant: