Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter. Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på detta pappret. Lycka till!

Del I. Flervalsfrågor

Ringa in de rätta svaren!

 1. Vilka tre påståenden om processer i ontogenin är korrekta? (2p)
  1. Apoptos betyder att vissa celler får order att börja dela sig i större utsträckning.
  2. Apoptosen orsakar bl.a. att den ursprungliga "simhuden" mellan fingrarna försvinner.
  3. Differentiering innebär att olika celler specialiserar sig för att bara sköta vissa uppgifter i vissa organ.
  4. Differentiering innebär att olika celler och celltyper separeras från varandra med hjälp av lägesförflyttningar.
  5. Bildningen av ett nervrör hos ryggsträngsdjur är ett exempel på en lägesförflyttning som är nödvändig för fostrets utveckling.
  6. Tillbakabildningen av svansen hos mänskliga foster orsakas huvudsakligen av lägesförflyttningar av celler.
 2. Vilka tre av följande påståenden om fosterutveckling är korrekta? (2p)
  1. Den fylogenetiska regeln innebär att fosterutvecklingen i princip är identisk hos alla ryggradsdjur.
  2. Om man separerar den animala polen från den vegetativa hos ett foster på 8-cells-stadiet, kommer båda halvorna att utvecklas till fullt normala enäggstvillingar.
  3. När blastulan bildas uppträder de s.k. groddbladen för första gången.
  4. Endodermet ger upphov till t.ex. lungor.
  5. Ektodermet ger upphov till t.ex. nervsystemet.
  6. Mesodermet ger upphov till t.ex. njurar.
 3. Vilka tre av följande påståenden om vävnader och vävnadstyper är korrekta? (2p)
  1. Varje organ består av en egen sorts vävnadstyp, vilket medför att kroppen är uppbyggd av många olika slags vävnadstyper.
  2. Alla muskler i kroppen är uppbyggda av s.k. muskelvävnad.
  3. Fett är ett exempel på s.k. stödjevävnad.
  4. Stödjevävnaden utgörs till stor del av ett böjligt protein kallat kollagen.
  5. Centrala och perifera nervsystemet är uppbyggt av s.k. hjärnvävnad.
  6. Insidan av blodkärlen är täckta av s.k. epitelvävnad.
 1. Vilka tre påståenden om matspjälkningen är korrekta? (2p)
  1. I munhålan påbörjas, förutom nedbrytningen av kolhydrater, också nedbrytningen av proteiner och fetter.
  2. Syran i magsäcken gör att många mikroorganismer som man får i sig dör.
  3. Syran i magsäcken gör att pepsin kan bryta ner proteiner.
  4. Syran i magsäcken hjälper till att spjälka fetter till fettsyror.
  5. Gallsalterna i tolvfingertarmen hjälper till att emulgera fetterna.
  6. I ändtarmen återtas en stor del av vätskan som tidigare utsöndrats till tarmen.
 2. Vilka tre påståenden om muskelvävnad och om nervsystemet är korrekta? (2p)
  1. Tvärstrimmig muskulatur och skelettmuskulatur är två ord på samma sak.
  2. Tvärstrimmig muskulatur har förmågan att vara sammandragen länge och ihållande, medan glatt muskulatur är gjord för att arbeta intensivt men i korta perioder.
  3. Glatt muskulatur är icke-viljestyrd.
  4. CNS (centrala nervsystemet) består av hjärna, lillhjärna och hjärnstammen.
  5. Det perifera nervsystemet (PNS) leder nervsignalerna från ryggmärgen till hjärnan.
  6. Det sensoriska nervsystemet är den del av nervsystemet som tar in "signaler" (ljus, ljud etc.) från omvärlden.
 3. Ringa in de tre alternativ är som är korrekta. B-celler kan producera antikroppar som svar på en infektion. För att kunna göra detta krävs det... (2p)
  1. att B-cellen aktiveras av en T-mördarcell, NK-cell eller granulocyt.
  2. att B-cellen producerar en antikropp, som kan binda till antigenet.
  3. att det rör sig om bakterieinfektioner, eftersom endast dessa kan bekämpas med hjälp av antikroppar.
  4. att det rör sig om virusinfektioner, eftersom endast dessa kan bekämpas med hjälp av antikroppar.
  5. inte att det rör sig om någon speciell typ av infektion, eftersom antikroppar kan vara till nytta vid alla typer av infektioner.
  6. om det är minnesceller, krävs det inte att de aktiveras av någon annan cell för att kunna börja producera antikroppar.
 4. Vilka tre påståenden om allergier är korrekta? (2p)
  1. Antikroppar av typen IgE produceras av B-celler, men binder till s.k. mastceller.
  2. Ett allergen är en IgE-antikropp, som orsakar en allergisk reaktion.
  3. Vid en allergisk reaktion frigörs histamin, vilket orsakar en (oftast) lokal inflammation.
  4. Antihistaminer botar allergier, genom att binda till allergenet och oskadliggöra det.
  5. Vid hyposensibilisering ökas mängden antihistaminer i kroppen, vilket gör att den allergiska reaktionen minskar i styrka eller försvinner helt.
  6. Vid en anafylaktisk chock är den allergiska reaktionen så kraftig, att den påverkar hela kroppen.

Hoppa direkt till …

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Redogör för hur du på laboration påvisade förekomst av amylas i saliven! Tag med alla försök, inklusive kontrollförsök. (5p)
 2. Redogör för utvecklingen från blastula till gastrula och vidare till färdig larv hos ett sjöborreembryo! (4p)
 3. Vid blodtransfusioner är det viktigt vilken blodgrupp man själv har, och vad givaren har för blodgrupp. Förklara utifrån det s.k. AB0-systemet (Rh-faktorn kan du bortse från i denna fråga):
  1. Vad som händer när en person tar emot blod från "fel" person, och varför det händer. (3p)
  2. Vem som kan ta emot respektive donera till vilken blodgrupp, och varför det är på detta viset. (4p)

Facit

Betygsgränser

Betyg Poäng
G 12,0
VG 20,5
MVG 25,5

Del I. Flervalsfrågor

 1. b, c, e
 2. d, e, f
 3. b, c, d
 4. b, c, e
 5. a, c, f
 6. b, e, f
 7. a, c, f

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Vi tuggade bröd, och spottade ut innehållet i ett provrör. I ett annat provrör smulade vi bröd och tillsatte vatten (1p). Vi tillsatte lite jodlösning till varje provrör. Joden färgas blå av stärkelse (1p). I provröret med bröd + vatten färgades lösningen blå, i röret med tuggat bröd var lösningen brunaktig (1p). I röret med den brunaktiga lösningen hade stärkelsen alltså brutits ner (1p). Detta görs av enzymet amylas, som finns i saliven (1p).
 2. Celler vandrar in i den vätskefyllda håligheten i blastulan (0,5p). Dessa celler skickar ut filopodier, som drar cellerna i den vegetativa polen mot den animala (0,5p). Därigenom bildas en gastrula (gastrulation) (0,5p). Den inbuktning i gastrulans vägg som därigenom bildas ger sedan upphov till larvens urmun & urtarm (0,5p). Urmunnen ger upphov till larvens anus (0,5p). Groddbladen bildas: Ektodermet ger upphov till larvens hud (0,5) och endodermet ger upphov till larvens tarm (0,5p). Cellerna mellan endo- och ektoderm ger upphov till mesoderm, som ger upphov ill larvens skelett (0,5p).
  1. Om man själv är t.ex. A, och tar emot blod från någon som är B, så bildas det antikroppar mot B-antigenet (1p). Antikropparna binder till B-antigenet på de röda blodkropparna, som därmed klumpas ihop (1p), och kan orsaka svåra skador i form av t.ex. blodproppar (1p).
  2.  
   Givare Mottagare Varför?
   AB AB Inga antikroppar får bildas mot vare sig A eller B, så mottagaren måste ha båda antigenen. Om mottagaren är t.ex. bara A, bildas antikroppar mot B-antigenet, vilket inte är bra.
   A A, AB Mottagaren har inga antikroppar mot A, därför är det OK.
   B B, AB Mottagaren har inga antikroppar mot B, därför är det OK.
   0 0, A, B, AB Eftersom 0 inte har några antigen, bildas det inga antikroppar mot de blodkropparna, och alla kan därmed ta emot det.