Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

I fråga 8 och 9 kommer även språk och kommunikation att bedömas. På A-nivå ska du använda ett naturvetenskapligt språk med säkerhet och anpassa till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.

Lycka till!

 1. Redogör kort för hur gaser, tex O2, transporteras över cellers membran.
 2. Vilka av följande tre påståenden om olika organismers respirationssystem är korrekta?
  1. Insekternas trakéer leder O2 från luften till cellerna via hemolymfan.
  2. Ryggradsdjurens celler utbyter O2 och CO2 med omgivningen indirekt via blodet.
  3. Alla flercelliga organismer måste ha ett utvecklat respirationssystem för att överleva.
  4. Ryggradsdjurens hemoglobin är löst fritt i blodplasman.
  5. Hemoglobinets syrebindande förmåga minskar vid lägre pH.
  6.  CO2 transporteras till lungorna huvudsakligen som HCO3- - joner.
  7. Andningsfrekvensen regleras av förlängda märgens andningscentrum som reagerar direkt på blodets syrgastryck.
 3. Vilka av följande fyra påståenden om olika organismers cirkulationssystem är korrekta?
  1. Fiskar har ett slutet, enkelt cirkulationssystem.
  2. Insekter har ett slutet cirkulationssystem.
  3. Groddjurens hjärta består i likhet med däggdjurens av fyra rum.
  4. Blodtrycket i lungkretsloppet är lägre än i kroppskretsloppet.
  5. Blodet i artärerna innehåller alltid syrerikt blod.
  6.  Alla djur med ett cirkulationssystem har blodceller med en syrebindande molekyl.
  7. Blodkärlen som leder blodet till hjärtat kallas för vener.
  8. I organismer med ett slutet cirkulationssystem sker utbytet av näringsämnen, O2 och restprodukter mellan celler och blod huvudsakligen över kapillärernas endotel.
 1. Vilka strukturer motsvarar siffrorna 1-6?
 2. Skriv och markera tydligt med pilar var följande strukturer sitter: vänster förmak, höger kammare, fickklaffar, segelklaffar, lungartär, hålvener, aorta, sinusknutan.
 3. Para ihop rätt begrepp – fyll i rätt bokstav i den tomma kolumnen.

  A

  myeloid cell

   

  plasmacell

  B

  lymfocyt

   

  sekundär hemostas

  C

  fibrinogen

   

  albumin

  D

  blodplasma

   

  granulocyt

  E

  makrofag

   

  T-cell

  F

  antikropp

   

  fagocytos

 4. Vilka av följande tre påståenden om immunförsvaret är korrekta?
  1. Det specifika immunförsvarets B- och T-celler finns huvudsakligen i lymfoid vävnad.
  2. Det specifika immunförsvarets B- och T-celler finns endast i lymfoid vävnad.
  3. Genom att äta upp och bryta ned patogener kan makrofager bidra till att det specifika immunförsvaret aktiveras.
  4. En B-cellsklon kan endast uttrycka en sorts antikroppar.
  5. En aktiverad T-mördarcell kan effektivt oskadliggöra både fria viruspartiklar och virusinfekterade celler.
  6.  "T" i T-cell står för att dessa celler mognar i tarmen.
  7. Immunförsvarets minne av påträffade patogener lagras i hjärnans nervceller.
 5. Beskriv några viktiga faktorer som påverkar O2- och CO2-utbytet och transporten i en av följande två situationer. För fullständig beskrivning ska begreppen hemoglobin och kolsyrajämvikten ingå i beskrivningen: 
  • Gasutbytet mellan en arbetande muskelcell och blodet i en näraliggande kapillär.
  • Gasutbytet mellan blodet i en lungkapillär och luften.
 6. Du står inför uppgiften att genomföra en blodtransfusion till en patient. Patientens blodgrupp är B. Motivera så utförligt och nyanserat som möjligt varför du endast bör använda blod av blodgrupperna B och 0 och inga andra vid transfusionen.

Hoppa direkt till …

Facit

Betyg

Betyg Poäng
E 10,5
D 16,0 varav 5,5 A- eller C-poäng
C 20,5 varav 8,5 A- eller C-poäng
B 22,0 varav 1,5 A-poäng
A 25,0 varav 2,5 A-poäng
 1. E – Eleven förklarar med hjälp av begreppet diffusion
  C – Eleven förklarar med hjälp av begreppet diffusion och redogör utförligt för hur diffusion uppstår och fungerar.
 2. b, e, f
 3. a, d, g, h
 4. 1) struphuvud, 2) luftstrupe, 3) bronk, 4) bronkiol, 5) diafragma, 6) alveol
 5. A – F
  B – C
  C – D
  D – A
  E – B
  F – E
 6. a, c, d
  1. Anges att O2- och CO2-utbytet styrs av korrekt beskriven koncentrationsskillnad ges 1 E-poäng. Anges att den låga O2-koncentrationen i muskelcellen får hemoglobinet i det förbipasserande syrerika arteriella blodet att släppa ifrån sig O2 ges 1 C-poäng. Anges att den höga CO2-koncentrationen skjuter kolsyrajämvikten mot bildandet av vattenlösliga HCO3-joner och H+ ges 1 C-poäng. Anges att den högre H+-koncentrationen bidrar till att hemoglobinet släpper ifrån sig mer O2 ges 1 A-poäng.
  2. Anges att O2- och CO2-utbytet styrs av korrekt beskriven koncentrationsskillnad ges 1 E-poäng. Anges att den högre O2-koncentrationen i alveolen får hemoglobinet i det förbipasserande syrefattiga lungartärsblodet att ta upp O2 ges 1 C-poäng. Anges att den lägre CO2-koncentrationen i alveolen skjuter kolsyrajämvikten mot att HCO3-joner och H+ konsumeras så att CO2 drivs ut ges 1 C-poäng. Anges att den lägre H+-koncentrationen bidrar till att hemoglobinet lättare tar upp mer O2 ges 1 A-poäng.
 7. Anges endast att man alltid kan använda samma blodgrupp som patientens och att alla kan ta emot blod med blodgruppen 0, ges 1 E-poäng. Anges att anledningen är att patienten har antikroppar mot A-antigen och kan därför inte ta emot blod som uttrycker A-antigenet (alltså endast blod från blodgrupperna B och 0) så ges 1 C-poäng. Förklaras vad konsekvensen blir om blod av fel blodgrupp ges (agglutination, blodet klumpar ihop sig, risk för blodproppar), så ges 1 A-poäng.