cirkulationI fråga 8 och 9 kommer även språk och kommunikation att bedömas. På A-nivå ska du använda ett naturvetenskapligt språk med säkerhet och anpassa till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.

Lycka till!

 1. Redogör kort för hur gaser, tex O2, transporteras över cellers membran.
 2. Vilka av följande tre påståenden om olika organismers respirationssystem är korrekta?
  1. Insekternas trakéer leder O2 från luften till cellerna via hemolymfan.
  2. Ryggradsdjurens celler utbyter O2 och CO2 med omgivningen indirekt via blodet.
  3. Alla flercelliga organismer måste ha ett utvecklat respirationssystem för att överleva.
  4. Ryggradsdjurens hemoglobin är löst fritt i blodplasman.
  5. Hemoglobinets syrebindande förmåga minskar vid lägre pH.
  6.  CO2 transporteras till lungorna huvudsakligen som HCO3- - joner.
  7. Andningsfrekvensen regleras av förlängda märgens andningscentrum som reagerar direkt på blodets syrgastryck.
 3. Vilka av följande fyra påståenden om olika organismers cirkulationssystem är korrekta?
  1. Fiskar har ett slutet, enkelt cirkulationssystem.
  2. Insekter har ett slutet cirkulationssystem.
  3. Groddjurens hjärta består i likhet med däggdjurens av fyra rum.
  4. Blodtrycket i lungkretsloppet är lägre än i kroppskretsloppet.
  5. Blodet i artärerna innehåller alltid syrerikt blod.
  6.  Alla djur med ett cirkulationssystem har blodceller med en syrebindande molekyl.
  7. Blodkärlen som leder blodet till hjärtat kallas för vener.
  8. I organismer med ett slutet cirkulationssystem sker utbytet av näringsämnen, O2 och restprodukter mellan celler och blod huvudsakligen över kapillärernas endotel.
 4. Vilka strukturer motsvarar siffrorna 1-6?
 5. Skriv och markera tydligt med pilar var följande strukturer sitter: vänster förmak, höger kammare, fickklaffar, segelklaffar, lungartär, hålvener, aorta, sinusknutan.
 6. Para ihop rätt begrepp – fyll i rätt bokstav i den tomma kolumnen.

  A

  myeloid cell

   

  plasmacell

  B

  lymfocyt

   

  sekundär hemostas

  C

  fibrinogen

   

  albumin

  D

  blodplasma

   

  granulocyt

  E

  makrofag

   

  T-cell

  F

  antikropp

   

  fagocytos

 7. Vilka av följande tre påståenden om immunförsvaret är korrekta?
  1. Det specifika immunförsvarets B- och T-celler finns huvudsakligen i lymfoid vävnad.
  2. Det specifika immunförsvarets B- och T-celler finns endast i lymfoid vävnad.
  3. Genom att äta upp och bryta ned patogener kan makrofager bidra till att det specifika immunförsvaret aktiveras.
  4. En B-cellsklon kan endast uttrycka en sorts antikroppar.
  5. En aktiverad T-mördarcell kan effektivt oskadliggöra både fria viruspartiklar och virusinfekterade celler.
  6.  "T" i T-cell står för att dessa celler mognar i tarmen.
  7. Immunförsvarets minne av påträffade patogener lagras i hjärnans nervceller.
 8. Beskriv några viktiga faktorer som påverkar O2- och CO2-utbytet och transporten i en av följande två situationer. För fullständig beskrivning ska begreppen hemoglobin och kolsyrajämvikten ingå i beskrivningen: 
  • Gasutbytet mellan en arbetande muskelcell och blodet i en näraliggande kapillär.
  • Gasutbytet mellan blodet i en lungkapillär och luften.
 9. Du står inför uppgiften att genomföra en blodtransfusion till en patient. Patientens blodgrupp är B. Motivera så utförligt och nyanserat som möjligt varför du endast bör använda blod av blodgrupperna B och 0 och inga andra vid transfusionen.