Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Vad behöver man äta?

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan ge exempel på vad man behöver äta (och dricka).
     
 1. Jag kan förklara varför man behöver få i sig både vatten och salt.
     
 1. Jag kan förklara varför man behöver äta kolhydrater.
     
 1. Jag kan ge exempel på födoämnen som är rika på kolhydrater.
     
 1. Jag vet vad som är skillnad på stärkelse och cellulosa.
     
 1. Jag kan förklara varför man behöver äta cellulosa (kostfibrer).
     
 1. Jag kan förklara varför man behöver äta fett.
     
 1. Jag kan ge exempel på några fettrika födoämnen.
     
 1. Jag kan förklara varför man behöver äta protein.
     
 1. Jag kan ge exempel på några proteinrika födoämnen.
     
 1. Jag kan ge exempel på några vitaminer.
     
 1. Jag kan förklara varför vitaminerna ovan är viktiga att få i sig.
     
 1. Jag kan ge exempel på några viktiga mineraler som är viktiga för kroppens funktion.
     
 1. Jag kan förklara varför mineralerna ovan är viktiga att få i sig.
     
 1. Jag kan förklara vad man behöver tänka extra på när det gäller födan om man är vegetarian eller vegan.
     

Maten i mun och svalg

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för munnens och svalgets anatomi.
     
 1. Jag kan redogöra för salivens funktioner.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer när sväljreflexen utlöses.
     

Magsäckens funktion

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för den övre och den nedre magmunnens funktioner.
     
 1. Jag kan redogöra för magsaftens funktioner.
     
 1. Jag kan förklara varför magsäckens epitelceller utsöndrar pepsinogen, och inte pepsin.
     
 1. Jag kan redogöra för gastrinets funktion och reglering.
     
 1. Jag kan redogöra för bakterien Helicobacter pyloris funktion vid magsår.
     

Tunntarmens uppbyggnad och funktion

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för gallans funktion.
     
 1. Jag kan redogöra för bukspottets (pankreassaftens) funktioner.
     
 1. Jag kan förklara varför tunntarmens totala yta blir så stor som 30 m2.
     
 1. Jag kan redogöra för hur olika näringsämnen tas upp över tarmväggen och förs in i kroppen.
     
 1. Jag kan förklara varför olika djur har olika lång tunntarm.
     
 1. Jag vet hur levern reglerar blodsockerhalten.
     

Tjocktarmens och ändtarmens funktioner

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för tjocktarmens och ändtarmens anatomi.
     
 1. Jag vet vad blindtarmen har för funktion hos djur med stor blindtarm.
     
 1. Jag kan redogöra för några teorier om vad blindtarmens maskformiga bihang har för funktioner.
     
 1. Jag kan redogöra för tjocktarmens funktioner.
     
 1. Jag kan förklara varför bakterierna vi har i tjocktarmen betraktas som ”snälla”.
     
 1. Jag kan förklara vad ändtarmen har för funktioner.
     
 1. Jag kan redogöra för vad som kännetecknar avföring.