Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skarmavbild 2016 04 13 kl. 07.09.09Skriv ut eller kopiera den här matrisen, och fyll i var din egen kunskapsnivå ligger. På så sätt får du en uppfattning om vad du kan, och vad du behöver repetera.

Nervsystem hos olika djurgrupper

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan förklara varför djur behöver nervsystem.
     
 1. Jag kan ge exempel på några olika typer av nervsystem hos olika djurgrupper, och jämföra dem med varandra.
     

Nervsystemets funktionella indelning

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för hur människans nervsystem delas in.
     
 1. Jag vet vad motoriska, efferenta, sensoriska och afferenta nerver är.
     
 1. Jag kan redogöra för skillnaden mellan det somatiska och det autonoma nervsystemet.
     
 1. Jag kan redogöra för några funktioner som påverkas av det parasympatiska nervsystemet.
     
 1. Jag kan redogöra för några funktioner som påverkas av det sympatiska nervsystemet.
     
 1. Jag kan redogöra för några funktioner som påverkas av det enteriska nervsystemet.
     

Nervcellens anatomi och funktion

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för nervcellens anatomi.
     
 1. Jag kan förklara hur nervcellens vilopotential uppstår.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer när nervcellens aktionspotential uppstår.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer under nervcellens refraktärperiod.
     
 1. Jag kan förklara hur nervsignalen fortplantas med hjälp av natriumjoners diffusion.
     
 1. Jag kan förklara hur och varför nervsignalen fortplantas ”hoppande” mellan de ranvierska noderna.
     
 1. Jag kan förklara hur nervsignalen fortplantas i synapsen.
     

Centrala nervsystemets uppbyggnad och funktion

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan redogöra för det centrala nervsystemets anatomi.
     
 1. Jag kan förklara vad blod-/hjärnbarriären är.
     
 1. Jag kan förklara funktionen hos det centrala nervsystemets olika delar.
     
 1. Jag kan förklara vad som händer i en reflexbåge.
     

Minne och sömn

Frågeställning 😟 😐 😊
 1. Jag kan översiktligt redogöra för hur minnen lagras i hjärnan.
     
 1. Jag vet vad det kortvariga, sensoriska minnet är.
     
 1. Jag vet vad korttidsminnet (arbetsminnet) är.
     
 1.  Jag vet vad långtidsminnet är.
     
 1. Jag kan förklara hur minne och sömn hänger samman.
     
 1. Jag kan förklara varför sömn är viktig för inlärning och minne.
     
 1. Jag vet vad som händer under ytlig sömn.
     
 1. Jag vet vad som händer under djup sömn.
     
 1. Jag kan redogöra för vad REM-sömn är och vad som händer där.