Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Introduktion

G-frågor

 1. Vad är
  1. mitos? (ledtrådar)
  2. meios? (letrådar)
 2. Vad innebär det att en cell är
  1. haploid? (ledtrådar)
  2. dipolid? (ledtrådar)
 3. Vad är en
  1. gamet? (ledtrådar)
  2. zygot? (zygot)

VG-frågor

 1. Förklara hur människans livscykel växlar mellan mitos och meios! (Ledtrådar)

MVG-frågor

 1. När börjar livet? Är det vid födseln eller när hjärtat börjar slå? Eller är det kanske vid befruktningen? Vad tycker du själv? Hur skulle detta kunna appliceras på dina åsikter för/emot abort? (Ledtrådar)

Förökningssätt och generationsväxling

G-frågor

 1. Vad är
  1. vegetativ (ledtrådar)
  2. asexuell (ledtrådar)

  förökning?

 2. Hos vilka typer av organismer påträffas ofta asexuell förökning? (Ledtrådar)

VG-frågor

 1. Vad händer vid
  1. könlig (ledtrådar)
  2. könlös (ledtrådar)

  fortplantning?

 2. Redogör för könlös förökning hos
  1. en växt (ledtrådar)
  2. en manet (ledtrådar)
  3. en bladlus
 3. Vad finns det för evolutionära fördelar med
  1. sexuell
  2. asexuell

  förökning?

 4. Hur fungerar generationsväxlingen hos
  1. ormbunkar?
  2. hattsvampar?

Djurens utveckling från ägg till vuxen

G-frågor

 1. Vad är ett embryo?
 2. Vad är ontogeni?
 3. Ontogenin kan beskrivas med fyra grundläggande processer. Vilka?
 4. Vad innebär den fylogenetiska regeln (”ontogenin upprepar fylogenin”)?
 5. Vad är den
  1. animala
  2. vegetativa

  polen i ett embryo?

 6. Vad är
  1. endoderm
  2. mesoderm
  3. ektoderm

  i ett embryo?

 7. Vad är groddblad (i ett embryo)?
 8. Vad är en urmun?
 9. Vad är en ryggsträng?
 10. Vad är somiter?
 11. Vilka organ hos ett ryggradsdjur bildas från
  1. endodermet?
  2. mesodermet?
  3. ektodermet?
 12. Hur påverkar tillväxtfaktorer celler?
 13. Vad består den extracellulära matrisen av?
 14. Vad innebär det att en cell är totipotent (omnipotent)?
 15. Vad innebär det att en cell differentierar?
 16. Vad innebär determinering (i embryonalutvecklingen)?
 17. Vad innebär apoptos?
 18. Vad är en stamcell?

VG-frågor

 1. Vad är det för skillnad på ett embryo och ett foster?
 2. Under ontogenin samverkar fyra grundläggande processer för att frambringa ett embryo. Beskriv på vilket sätt de gör det!
 3. Vad är det som ligger till grund för att man kan påstå att embryonalutvecklingen upprepar delar av evolutionen?
 4. På vilket vis skiljer sig den vegetativa polen från den animala? Hur har man kunnat påvisa detta i embryon från sjöborrar?
 5. Hur bildas en blastula?
 6. Hur bildas en gastrula?
 7. Beskriv bildningen av ryggsträng, nervrör och somiter hos ett embryo!
 8. Tillväxtfaktorer är intressanta bl.a. för forskningen kring degenerativa (nedbrytande) neurologiska sjukdomar, t.ex. Alzheimer. Varför då?
 9. Vad har den extracellulära matrisen för funktion?
 10. Jämför den extracellulära matrisen och cellskelettet. Vilka likheter och skillnader finns det?
 11. Vad är det för skillnad på en toti- och en pluripotent cell?
 12. Vad är det för skillnad på determinerade och differentierade celler?
 13. Efter tre delningar är sjöborreembryots celler redan determinerade, även om de ännu inte differentierat (specialiserat sig). Hur kan man avgöra det?
 14. Redogör för hur cellernas differentiering, läge och aktivering av olika gener hänger samman!
 15. Vad fyller apoptosen för funktion vid bildning av fingrar och tår hos fostret?
 16. Virusinfekterade celler måste kroppens immunförsvar behandla på ett särskilt sätt. Vilket då? Varför måste immunförsvaret agera på detta sätt? (Nästan MVG-fråga, faktiskt!)
 17. Celler som lossnat från den extracellulära matrisen måste genomgå apoptos. Varför det?
 18. Vad händer (teoretiskt sett) med embryonala stamceller om man transplanterar dem till en vuxen individ?

MVG-frågor

 1. Beskriv principen för att klona däggdjur!