Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter. Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till! 

Del Ia. Frågor som alla skall besvara och som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Ge ett exempel på en makromolekyl! (1p) (Ledtrådar)
 2. Vad är ett enzyms substrat? (1p) (Ledtrådar)
 3. Både selektiva och aktiva transportörer transporterar endast en sorts molekyl över cellmembranet. Vad är det då för skillnad mellan dem? (1p) (Ledtrådar)
 4. Vad är en tillväxtfaktor? (1p) (Ledtrådar)
 5. Rita en grov skiss på hur en fosfolipid ser ut! Sätt ut två olika delar i fosfolipiden, och förklara med en kort mening vad de olika delarna är för något. (2p) (Ledtrådar)
 6. Nämn fyra skillnader mellan pro- och eukaryota celler! (4p) (Ledtrådar)

Del Ib. Urvalsfrågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Välj ut fem frågor nedan, och besvara dem kort efter bästa förmåga. Långa svar medför risk för avdrag. Om du svarar på fler än fem frågor riskerar du också avdrag.

 1. Hur fungerar "allt-eller-inget"-principen vad det gäller musklerna? (1p) (Externa ledtrådar)
 2. Njurarna kan sägas ha två olika uppgifter. Vilka? (1p) (Externa ledtrådar)
 3. Nämn ett sätt, på vilket huden ingår i det icke-specifika immunförsvaret! (1p) (Ledtrådar)
 4. Vad har cilierna i luftvägarna för funktion? (1p) (Ledtrådar)
 5. Vad heter det manliga resp. kvinnliga könshormonet? (1p) (Ledtrådar)
 6. Vad kännetecknar en axon? (1p) (Ledtrådar)
 7. Vad kännetecknar opiaternas effekter på kroppen? (1p) (Ledtrådar)
 8. Vad har gallan för huvudsaklig funktion? (1p) (Ledtrådar)
 9. Vad är alveoler, och vad sker där? (1p) (Ledtrådar)
 10. Vad är det för skillnad i verkan hos peptidhormoner och steroidhormoner? (1p) (Ledtrådar)
 11. Vad är det för skillnad på det somatiska och det autonoma nervsystemet? (1p) (Ledtrådar)
 12. Vad är det sensoriska nervsystemet? (1p) (Ledtrådar)
 13. Vad är en antagonistisk muskel? (1p) (Ledtrådar)
 14. Vad är en exokrin körtel? (1p) (Ledtrådar)
 15. Vad är en ven? (1p) (Ledtrådar)
 16. Vad är ett antigen? (1p) (Ledtrådar)
 17. Vad är hemoglobin? (1p) (Ledtrådar)
 18. Vad är kranskärl? (1p) (Ledtrådar)
 19. Vad är typiskt för "röda" muskler? (1p) (Ledtrådar)
 20. Var återfinns enzymet amylas naturligt, och vad har det för funktion? (1p) (Ledtrådar)
 21. Vilka olika muskeltyper finns det? (1p) (Ledtrådar)
 22. Vilka ämnen absorberas i tunntarmen? (1p) (Ledtrådar)
 23. Vilka är de tre hörselbenen? (1p) (Ledtrådar)

Del II. Frågor som alla skall besvara, och som kräver ett utredande svar

 1. Myosin och aktin kan samverka på några viktiga sätt i både växt- och djurceller. Vilka, och hur sker det? (4p) (Ledtrådar)
 2. Redogör för utvecklingen från blastula till gastrula och vidare till färdig larv hos ett sjöborreembryo! (4p) (Ledtrådar)
 3. Skriv en essä på högst 3 sidor med titeln "Vattnets väg genom växten"! Din essä kommer att bedömas med betyget IG, G, VG eller MVG. (Ledtrådar)
 4. På den här frågan väljer du själv vilket betyg du skall få. Skriv en humanfysiologifråga (som inte redan står med i detta prov), och besvara den. Ange också på vilken nivå frågan ligger (G, VG eller MVG.) (Ledtrådar)

  En typisk G-fråga är en fråga som man direkt i boken kan hitta svaret på med 1-2 meningar eller ett ord. En VG-fråga hittar man fortfarande svaret direkt i boken, men frågan har mera redogörande karaktär. För att kunna besvara en fråga på MVG-nivå måste man kombinera ihop kunskap från två eller flera olika eller närliggande kunskapsområden. Svaret på frågan står vanligtvis inte direkt att utläsa ur lärobokens text.