Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Svamparnas indelning och ekologi

E-frågor

 1. Ge ett exempel på
  1. en basidiesvamp (ledtrådar)
  2. en sporsäckssvamp (ledtrådar)
  3. en jästsvamp (ledtrådar)
  4. en lav (ledtrådar)
 2. Vad är hyfer? (Ledtrådar)
 3. Vad är mycel? (Ledtrådar)
 4. Vad är fruktkropp? (Ledtrådar)
 5. Vad är mykorrhiza? (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Vad skiljer svampar från växter? (Ledtrådar)
 2. Vad skiljer svampar från djur? (Ledtrådar)
 3. Vad skiljer jästsvampar från övriga svampar? (Ledtrådar)
 4. Vad kännetecknar en lav? (Ledtrådar)
 5. Vad kännetecknar en ticka? (Ledtrådar)

A-frågor

 1. En och samma svamp kan vara både parasit och nedbrytare eller nedbrytare och mutualist. På vilka sätt? (Ledtrådar)

Svamparnas förökning

E-frågor

 1. Vad är en spor? (Ledtrådar)
 2. Vad är en
  1. haploid (ledtrådar)
  2. diploid (ledtrådar)
  kromosomuppsättning?
 3. Vad är
  1. meios? (ledtrådar)
  2. mitos? (ledtrådar)
 4. Ge exempel på hur svampar kan användas i biotekniken. (Ledtrådar)

C-frågor

 1. Hur bildas ett enkärnsmycel? (Ledtrådar)
 2. Hur bildas ett tvåkärnsmycel? (Ledtrådar)
 3. Var i svampen sker meiosen? (Ledtrådar)

A-frågor