Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Tid: 75 minuter. Tillåtna hjälpmedel är papper, penna, suddgummi och linjal. Samtliga svar skall skrivas på annat papper. Lycka till!

Del I. Frågor som bara kräver ett kort svar (ett ord eller en mening)

Längre svar medför risk för avdrag.

 1. Vad är en
  1. gamet? (0,5p)
  2. zygot? (0,5p)
 2. Vad är rubisko? (1p)
 3. Vad är turgor? (1p)
 4. Hos vilken typ av organismer är asexuell förökning vanligast (jämfört med andra organismer)? (1p)
 5. Ge ett exempel på en totipotent cell! (1p)
 6. Vad är somiter? (1p)
 7. Vad är en kloroplast? (1p)
 8. Vilken är den mest grundläggande skillnaden mellan fanerogamernas och kryptogamernas fortplantning? (1p)
 9. Rita en gastrula. Sätt ut fyra delar, namnge dem och ge ett exempel (för var del) vad de kan ge upphov till i den färdiga organismen. (4p)
 10. Rita ett längdsnitt av en rot. Namnge åtta strukturer i din bild, och beskriv med 1-2 meningar deras respektive funktion. (4p)

Del II. Frågor som kräver ett utredande svar

 1. Beskriv hur den ljusinfångande och den koldioxidbindande reaktionen samverkar i fotosyntesen! (2p)
 2. Redogör för hur klyvöppningarna påverkas av vattenpotentialen i bladet, och vad det får för effekt på växten! (3p)
 3. En cell som lossnar från den extracellulära matrisen genomgår oftast apoptos. Varför är det nödvändigt för individen att den gör det? Ur din förklaring skall framgå både vad apoptos och extracellulär matris är för något. (4p)
 4. Låt oss anta att en växt drabbats av en mutation som gör att den inte bilda något vax alls. Vad kan man anta att detta får för effekter för växtens förmåga att ta upp vatten, och varför får det det? (7p)
 5. Jämför hur den haploida och den diploida generationen skiljer sig mellan människa, ormbunke och hattsvampar! (11p)