Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Hoppa direkt till aktuell vecka.

Färgkoder

 

Lov/KU-dag/Ö-dag etc.

 

Helgdag

 

Provdag

 

Redovisningsvecka/provvecka/end. fåtal berörda elever

 

Dubbla prov

Period 1

v. Måndag
85 min. lekt./lab i D41 (13:35–15:00)
Torsdag
85 min. lekt./lab i D41 (9:40–11:05)
33 14 aug
 • Som­mar­lov! 😎
17 aug
 • Väl­komst­mingel
34 21 aug 24 aug
35 28 aug 31 aug
36 4 sep 7 sep
v. Måndag
85 min. lekt./lab i D41 (13:35–15:00)
 
Torsdag
85 min. lekt./lab i D41 (9:40–11:05)
37 11 sep 14 sep
 • 8. Rap­port­skriv­ning
38 18 sep 21 sep
39 25 sep

28 sep

[OBS: Magnus till Bolmen denna dag. Därför uppgifter på Google Classroom]

40 2 okt
 • NA22cd på Bolmen
5 okt
v. Måndag
85 min. lekt./lab i D41 (13:35–15:00)
Torsdag
85 min. lekt./lab i D41 (9:40–11:05)
41 9 okt 12 okt
42 16 okt
 • 16. Re­pe­ti­tions­lek­tion inför prov 1
19 okt
 • 17. Prov 1
43 23 okt 26 okt
44 30 okt
 • Höstlov! 🍁🍂
2 nov
 • Höstlov! 🍁🍂
v. Måndag
85 min. lekt./lab i D41 (13:35–15:00)
Torsdag
85 min. lekt./lab i D41 (9:40–11:05)
45 6 nov 9 nov

 D-dag, UVS

46 13 nov

D-dag, UVS

16 nov
47 20 nov 23 nov
48 27 nov 30 nov
v. Måndag
85 min. lekt./lab i D41 (13:35–15:00)
Torsdag
85 min. lekt./lab i D41 (9:40–11:05)
49 4 dec

Mattesatsning NA
14:30–17:30

7 dec
50

11 dec

Ingen lektion idag p.g.a. NP Ma3c

14 dec
 • 29. Re­pe­ti­tions­lek­tion inför prov 2
51 18 dec
 • 30. Prov 2. Gasutbyte, cirkulation och utsöndring
21 dec
 • Jullov! 🎅
52 25 dec
 • Juldagen! 🎅
28 dec
 • Jullov! 🎅
v. Måndag
85 min. lekt./lab i D41 (13:35–15:00)
Torsdag
85 min. lekt./lab i D41 (9:40–11:05)
1 3 jan
 • Jullov! 🎅
4 jan
 • Jullov! 🎅
2  10 jan 11 jan

Period 2

v. Måndag
85 min. lekt./lab i C43 (13:35–15:00)
Fredag
85 min. lekt./lab i D41 (14:20–15:45)
3 15 jan 19 jan
 • 34. Lektionen utgår p.g.a. musikal kl. 14.
4 22 jan

Planeringskonferens

 • YSP, ingen biologilektion
26 jan
 • YSP, ingen biologilektion
5 29 jan 2 feb
6 5 feb 9 feb
 • 38. Mo­to­ris­ka sys­te­met (sym­pa­tis­ka och pa­ra­sym­pa­tis­ka nerv­sys­te­met).
 • Iris 2:  K1.6.
 • Droger.
  Iris 2: K3.1–3.
v. Måndag
85 min. lekt./lab i C43 (13:35–15:00)
Fredag
85 min. lekt./lab i D41 (14:20–15:45)
7 12 feb
 • 39. Laboration: Sinnesfysiologi
16 feb
8 19 feb
 • Sportlov! ⛷⛸🎿
23 feb
 • Sportlov! ⛷⛸🎿
9 26 feb 1 mar
10 4 mar
 • 43.
8 mar
 • 44. Prov Biologi 2
v. Måndag
85 min. lekt./lab i C43 (13:35–15:00)
Fredag
85 min. lekt./lab i D41 (14:20–15:45)
11 11 mar

D-dag, UVS

 •  

15 mar

[OBS 2: Magnus på utbildning på KC hela denna dag.]

 • 45. Eget arbete med virus (kolla videogenomgången, ta anteckningar)
12 18 mar 22 mar
13 25 mar
 • Påsklov! 🐣⛪
29 mar
 • Långfredagen! 🐣⛪
14 1 apr
 • Annandag påsk! 🐣⛪
5 apr
 • 48. Ingen biologi idag på grund av Ma-prov.
  Måndag
85 min. lekt./lab i C43 (13:35–15:00)
Tisdag Fredag
85 min. lekt./lab i D41 (14:20–15:45)
15 8 apr 12 apr
16 15 apr
 • 51. Evolution på laboratoriet (ev.)
 • Nobelföreläsning med Anne L'Huillier kl. 14–15 i aulan
 • Repetitionslektion inför prov 2024-04-23
19 apr
 • 52. Repetitionslektion inför prov 2024-04-23
17 22 apr
 • 53. Repetitionslektion inför prov 2024-04-23

23 apr

 • Prov Biologi 2 9:00–12:00 i D42
26 apr
 • 54. Lab: Blodutstryk (egna och färdiga preparat)
18 29 apr 3 maj
v. Måndag
85 min. lekt./lab i C43 (13:35–15:00)
Fredag
85 min. lekt./lab i D41 (14:20–15:45)
19 6 maj
 • Prov IVA
 • 57. Sex och samlevnad 3
 • Graviditet
10 maj
 • Klämdag! 😊
20 13 maj

D-dag

 • Mattesatsning förmiddag Ma5/Fy2
17 maj
21 20 maj
 • 59. Växternas och svamparnas fysiologi 2. Fotosyntes (11:09)

24 maj

[Magnus på möte denna dag, NA22c på bowling]

22 27 maj 31 maj
 • 62. Växternas och svamparnas fysiologi 4. Läxförhör: Växtfysiologi
v. NA22cd – Måndag
85 min. lekt./lab i C43 (13:35–15:00)
Fredag
85 min. lekt./lab i D41 (14:20–15:45)
23 3 jun
 • 63. Mikroskopering: Växtpreparat
7 jun
 • Klämdag!
24 10 jun
 • 64. Avslutning av kursen.
14 jun
 • Sommarlov! 😎