Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

hur man gor en 3x3 posterPosterns innehåll

Postern liknar en vetenskaplig artikel, men innehållet i den måste vara mycket mer kort och koncist. Sikta in dig på att bara få med det allra, allra viktigaste.

Följande bör dock alltid vara med:

 1. Rubrik
  • Kort, kärnfull. Ska locka till läsning
 2. Ditt namn, klass, handledare etc.
 3. Inledning
  • Gärna i punktform
  • Ta bara det allra viktigaste
 4. Material och metoder
  • Så kort och koncist som möjligt.
  • Den som är intresserad kan du berätta muntligt för under postersessionen.
 5. Resultat med bilder
  • Ta bara med de resultat som är tydligast
  • Koppla resultattexten till bilder
  • Bilderna måste vara tydliga, och visa direkt vad de betyder
 6. Diskussion
  • Ta bara med det väsentligaste.
  • Blicka framåt!
 7. Källförteckning

Till en postersession kan förbereda en mapp med all information som inte fick plats på postern. På så vis kan du lätt komma åt all information om du får djuplodande frågor under sessionen.

Gör postern i PowerPoint

Ett bra sätt att göra en poster på är i PowerPoint eller ett annat presentationsprogram. Välj ett snyggt tema, och gör helt enkelt en bild som är hela din poster. Det är en bra idé att lägga någon slags bakgrundsfärg på postern. På det sättet blir det lättare att hitta gränserna när man ska klippa ut och tejpa samman postern.

På skolan kan vi dela upp bilden i exempelvis nio utskrifter, som man sedan klistrar samman. Annars är det vanligt att man lämnar sin PowerPoint till ett tryckeri som kan utföra utskrifter i storformat.

Hur man gör en 3x3-poster. Hur man gör en 3x3-poster.

Tänk på att all text måste vara läsbar på 1-2 meters håll. Ett bra riktmärke är att om du kan läsa texten utan problem när du visar din PowerPoint-bild i fullskärm, så är det lagom.

Postersessionen

Tanken med en postersession är att många kan presentera sina resultat samtidigt, på ett lättfattligt och koncist sätt. På skolan vill jag att ni går runt och tittar på varandras verk, ställer frågor om experimenten och försöker hitta både svagheter och styrkor i varandras arbete.