Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Uppgift

Cellmembranet är en oljeliknande hinna, som så att säga avgränsar cellen från resten av omvärlden. Det fungerar som ett semipermeabelt membran, vilket betyder att vissa ämnen, t.ex. syrgas och koldioxid, kan passera fritt över (genom) membranet, medan andra ämnen, t.ex. joner (salter) och vatten, inte kan passera. Detta gör att cellerna blir väldigt känsliga för osmotiskt tryck.

I den här laborationen ska ni titta på celler från lök, jäst och tunga/insdan av kinden (epitelceller) och studera hur de påverkas av osmos.

Lökceller i hyperton lösning.Lökceller i hyperton lösning.

Material

 • Tändstickor
 • Pincetter
 • Skalpeller
 • Metylenblått
 • NaCl-lösning, c:a 10%
 • Dropprör
 • Objektglas
 • Täckglas
 • Mikroskop

Gör såhär

Preparation av celler

Lökceller

 1. Ta av en bit av det yttersta lagret av en rödlök. Det tunna ”skalet” precis innanför, som man i princip kan gnida av med fingret, är precis en cell tjockt.
 2. Dra av en bit av detta med pincett, och lägg remsan på ett objektglas.
 3. Färga in med 1-2 droppar orceinrött eller metylenblått
 4. Lägg på ett täckglas och studera cellerna under mikroskop.
 5. Fotografera eller rita av cellerna i ditt anteckningsblock. Gör klart för dig att du kan identifiera i alla fall cellkärnorna och cellväggarna!
 6. Gå vidare till "Osmosförsök på dina celler" nedan.

Epitelceller

 1. Skrapa på tungan eller insidan av kinden med en tändsxticka, och gör ett utstryk på ett objektglas.
 2. Låt torka några minuter, och färga in med 1-2 droppar BTB eller metylenblått
 3. Lägg på ett täckglas och studera cellerna under mikroskop.
 4. Fotografera eller rita av cellerna i ditt anteckningsblock.
 5. Namnge de delar av cellerna du kan se i mikroskopet.
 6. På vilket vis skiljer sig epitelcellernas utseende från växtcellernas?
 7. Gå vidare till "Osmosförsök på dina celler" nedan.

Osmosförsök på dina celler.

Detta försök ska du göra på båda dina två cellpreparat.

 1. Sätt en droppe av din starka saltlösning till kanten av täckglaset.
 2. Vik en bit filterpapper, och sätt filterpapperskanten mot kanten på ditt täckglas. På så vis sugs den första färglösningen in i pappret, och din saltlösning sugs in under täckglaset.
 3. Studera dina celler under mikroskop, och anteckna vad som händer med dem. Rita av dina celler, och jämför med hur de såg ut från början!
 4. Sätt nu en droppe avjonat vatten till kanten av täckglaset.
 5. På samma sätt som innan, vik en bit filterpapper, och sätt filterpapperskanten mot kanten på ditt täckglas
 6. Studera dina celler under mikroskop igen, och anteckna vad som händer med dem. Rita av dina celler, och jämför med hur de såg ut från början!

Frågor att besvara

 1. På vilket sätt skilde sig cellernas utseende åt efter att du tillsatte saltlösningen och det avjonade vattnet?
 2. Vad beror skillnaden på? (Ledtrådar)

Spara dina bilder! De kommer att användas i laborationsredogörelser längre fram i kursen.