Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Inledning

Allt levande som vi känner det är uppbyggt av celler. Det innebär att man skulle kunna definiera en cell som den minsta levande enheten, som bygger upp en organism. Organismer kan vara både flercelliga och encelliga. Exempel på flercelliga organismer är alger, växter, svampar, djur, människor m.m. Encelliga är t.ex. bakterier och vissa (encelliga) alger. I den här laborationen ska ni titta på celler från lök, jäst, tunga/insdan av kinden (epitelceller), vattenpest och tulpan i mikroskop, och studera hur de ser ut.

Målet med den här laborationen är att du ska få se cellkärna, kloroplaster, cellvägg och klyvöppningar. Dessutom ska du få en uppfattning om skillnaden i storlek mellan eukaryota celler och bakterier.

Material

 • Blad från tulpaner och vattenpest,
 • rödlök,
 • skalpell,
 • objektglas,
 • täckglas,
 • mikroskop,
 • suspension med E. coli,
 • tändstickor,
 • metylenblått, orceinrött, BTB

Vattenpest, Elodea canadensis.Vattenpest, Elodea canadensis.

Gör såhär

 1. Hur man handskas med ett mikroskop
  1. Mikroskopet ska alltid bäras med en hand i ryggen och en hand undertill. Det medför att de kommer att stå med ryggen utåt i skåpet.
  2. Lägg objektglaset på objektbordet, och sätt fast det m.h.a. klämman.
  3. Skruva ner objektbordet i botten.
  4. Ställ in förstoringen på lägsta möjliga.
  5. Okularen kan skjutas i sidled så att det passar precis ditt eget avstånd mellan ögonen.
  6. Skärpan ställs in grovt med den stora ratten och fint med den lilla ratten.
  7. Objektet kan flyttas i sidled med de små rattarna (skruvarna) intill objektbordet.
  8. När du fått in skärpan på lägsta förstoringen, kan du pröva med nästa förstoring, och nästa, utan att behöva ändra skärpan nämnvärt.
 2. Tulpan
  1. Tag ett tulpanblad och ”rulla” det runt ett finger
  2. Skär med skalpellen ett litet snitt tvärsöver bladet (vinkelrätt mot ledningssträngarna i bladet), och drag loss en bit av bladet. Se upp så att du inte skär dig! Du ska dra av så pass tunt, att det bara blir ett cell-lager tjockt.
  3. Lägg den avrivna biten på ett objektglas, och lägg på ett täckglas
  4. Studera preparatet i mikroskop, och rita av det. Du bör kunna se både ”vanliga” celler och s.k. klyvöppningar.
 3. Vattenpest
  1. Tag ett blad från vattenpesten i akvariet, och skär av en liten bit (0,5cm – 1,0cm).
  2. Lägg bladet på ett objektglas, och lägg på ett täckglas
  3. Studera preparatet i mikroskop, och rita av det. Du bör kunna se både ”vanliga” celler och s.k. klorplaster. Detta är små organeller (”organ” i cellen), som sköter fotosyntesen hos växten/algen.
 4. Rödlök
  1. Gör två lökpreparat på följande vis: Tag av en bit av det yttersta lagret av en rödlök med hjälp av en skalpell. Det ska bli ett mycket tunt lager, precis som med tulpanen ovan.
  2. Lägg remsorna på varsitt objektglas
  3. Färga in det ena preparatet med 1-2 droppar orceinrött eller metylenblått. Det andra preparatet låter du vara.
  4. Lägg på täckglas på båda preparaten, och studera dem under mikroskop.
   1. Rita/fotografera av de olika preparaten! Du bör kunna se både cellkärnorna och cellväggarna.
   2. Är det någon skillnad på hur väl man ser saker i de olika preparaten?
 5. Ta 1 droppe från E-kolven med E. coli-bakterier, och sätt till ett objektglas.
  1. Låt torka, gärna i värmeskåp (60 °C).
  2. Färga in med 1-2 droppar metylenblått, och lägg på ett täckglas.
  3. Studera cellerna under mikroskop och rita av dem.
 6. Celler från tunga eller insidan av kinden (epitelceller).
  1. Skrapa på tungan eller insidan av kinden med en tändsticka, och gör ett utstryk på ett objektglas.
  2. Låt torka några minuter
  3. Färga in cellerna med 1-2 droppar BTB eller metylenblått, och lägg på ett täckglas.
  4. Studera cellerna under mikroskop och rita av dem.
  5. Namnge de delar av cellerna du kan se i mikroskopet.

Frågor att besvara

 1. I vilken del av cellen
  1. sker fotosyntesen?
  2. finns DNA:t (arvsmassan)?
 2. Vad har
  1. cellväggen
  2. cellmembranet

  för uppgift?

 3. Vad finns det för skillnader mellan de olika celltyper du studerat i den här laborationen?

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte hittat på själv, utan ursprungligen läst om på Nationellt centrum för flexibelt lärande. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.