Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

humanfysiologiInledning

Amylas och pepsin är två enzymer som deltar i nedbrytningen av föda i matspjälkningskanalen. I den här laborationen ska du undersöka hur de fungerar.

Laborationen består av två delexemperiment. Börja med att undersöka amylaset. Medan den inkuberar (25 minuter) så börjar du undersöka pepsinet.

Material

Varje grupp behöver:

 • Mätcylinder, 10 ml
 • Mätcylinder, 25 ml/50 ml
 • Plastmugg
 • Provrör, 8 st
 • Märkpenna
 • Bägare, 100 ml
 • Värmeplatta (alt. brännare, trefot & trådnät)
 • Bägare, 250 ml
 • Proteinlösning, 30 ml (Proteinlösningen görs till hela klassen genom att en äggvita skakas i 400 ml avjonat vatten)
 • Pepsinlösning 0,2%, 3 ml
 • Saltsyra, 0,1M
 • Stärkelselösning, 1%
 • Jodlösning i droppflaska

Gör såhär

Undersökning av amylas

 1. Häll lite vatten i 250 ml-bägaren och sätt på värmning (till vattenbad)
 2. Tillred en salivlösning:
  1. Skölj munnen med lite kranvatten för att få bort eventuella matrester.
  2. Mät därefter upp 20ml kranvatten och skölj munnen i en minut.
  3. Spotta ut salivlösningen i en plastmugg.
 3. Märk fyra provrör aA, aB, aC och aD.
 4. För direkt över 2 ml salivlösning till provrör aA och sätt i kokande vattenbad.
 5. Tillsätt lösningar till provrören enligt nedanstående tabell.
    aA aB aC aD
  Kokt salivlösning 2ml - - -
  Okokt salivlösning - 2ml 2ml -
  Saltsyra, 0,1M - 1ml - -
  Avjonat vatten 1ml - 1ml 3ml
  Stärkelselösning 5ml 5ml 5ml 5ml
 6. Sätt provrören i provrörsställ och låt dem inkubera i rumstemperatur i 25 minuter.
 7. Tillsätt en droppe jodlösning till vart och ett av provrören och anteckna vad du kan se i dem.
  • Jodlösningen är en indikator för stärkelse. Stärkelsen färgas blå av joden. Blå färg betyder alltså att det finns stärkelse i provet. Ju mörkare färgen är, desto mer stärkelse finns det i provet. Om det inte finns någon stärkelse i provet blir färgen gul.

Undersökning av pepsin

 1. Värm c:a 30 ml proteinlösning i en 100 ml bägare tills proteinet har koagulerat (då blir lösningen vitflockig). Passa lösningen noga! Den kokar lätt över…
 2. Låt lösningen svalna till c:a 37°C (testa mot handleden).
 3. Märk fyra provrör pA, pB, pC och pD
 4. Tillsätt direkt över 1 ml pepsinlösning till provrör pA och sätt i kokande vattenbad.
 5. Tillsätt lösningar till provrören enligt nedanstående tabell
    pA pB pC pD
  Kokt pepsinlösning 1ml - - -
  Okokt pepsinlösning - - 1ml 1ml
  Saltsyra, 0,1M 2ml 2ml 2ml -
  Avjonat vatten - 1ml - 2ml
  Koagulerad proteinlösning 5ml 5ml 5ml 5ml
 6. Låt provrören stå i några minuter.
 7. Anteckna vad du kan se i provrören

Redovisning

Skriv en fullständig labbrapport enligt särskilda instruktioner.

Riskanalys

Laborationen är måttligt riskfylld. Saltsyran är frätande, varför skyddsglasögon och labbrock ska bäras under hela laborationen. Vid spill på huden, sköj med mycket vatten. Vid stänk i ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och tillkalla läkare.