Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Physiology-Lab-027Inledning

De sista skälvande veckorna av läsåret ska ni få bestämma (nästan) helt själva vad ni ska göra: En egen humanfysiologisk laboration! Eller, i själva verket är det ett eget humanfysiologiskt experiment det handlar om!
Exempel på vad det har handlat om tidigare år:

  • Svettas man mer om högerhanden när man är högerhänt och vice versa?
  • Kan man utan klocka uppskatta längden av en minut?
  • Har icke-rökande män i åldern 17-19 år generellt sämre kondition än icke-rökande kvinnor i samma ålder?
  • Kan man känna färg med händerna i ett kolmörkt rum?
  • Skiljer sig det minsta avstånd som man kan känna två punkter på ryggen resp. handflatan åt mellan män och kvinnor?

En humanfysiologisk undersökning. En humanfysiologisk undersökning.

Tid för detta

  • 1 labtillfälle för förberedelse
  • 1 labtillfälle för utförande
  • (ev. 1 lektions-/labtillfälle för redogörelse)

Material

Beror på vilken undersökning du väljer att göra.

Gör såhär

Ni kommer att delas in i grupper à 3–4 personer.

Förberedelse (första labtillfället)

Bestäm först övergripande vad ni vill göra. Sikta på att göra en jämförelse, så att ni kan dra en slutsats. Slutsatsen får gärna vara på formen "Ju … desto …" 😎

När ni har bestämt vilken jämförelse ni vill göra, ska ni skriva en labinstruktion till er själva. Tänk på vilket material ni kommer att behöva, vilken tid experimentet kommer att ta och vad det är ni ska mäta. Ni ska också göra en riskanalys av ert experiment.

Skriv labinstruktionen så noggrant, att ni vid nästa labtillfälle direkt kan sätta igång att göra ert experiment.

Redogörelse

Ni ska göra en poster och presentera denna för resten av gruppen/klassen vid en postersession.

Riskanalys

Varje grupp ska göra en riskanalys av sitt experiment enligt ovan.