Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Instruktioner

Labinstruktioner finns på den här länken.

Frågor att besvara

Klistra in dina två diagram i ett Worddokument. Till detta ska du skriva 2-3 meningar om diagrammen, gärna på formen "Ju … desto …". Lämna in dokumentet på It's Learning.

Riskanalys

Laborationen är inte riskfylld. Lamporna kan dock bli väldigt varma, varför man måste se upp så att man inte bränner sig.

Tillkännagivande

Den här laborationen har jag inte kommit på själv, utan inspirerats till av s.ehnberg.net. Jag har dock skrivit om den och anpassat den till mina egna behov.