Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Bakteriecellens uppbyggnadBakteriecellen inifrån och ut

Bakterier kan bilda kolonier, men är annars encelliga.

Hur en bakterie är uppbyggd.Hur en bakterie är uppbyggd.

Struktur Funktion
 1. Cytoplasma
 • Cellvätska.
 • Den vätska som allt i cellen flyter runt i.
 1. Kromosom
 • Cirkulär.
 • Endast en till antalet.
 • Innehåller bakteriens genetiska material.
 1. Plasmider
 • Små bitar av cirkulärt DNA.
 • Ger bakterien extra egenskaper.
 1. Ribosomer
 1. INTE MESOSOM
 • Mesosomen är troligen en s.k. preparatorisk artefakt, d.v.s. något konstgjort som har uppstått medan man har förberett bakterierna för mikroskopet. 
 1. Cellmembran
 • Uppbyggt av fosfolipider.
 • Proteiner i cellmembranet reglerar vad som kommer in i och ut ur cellen.
 1. Flagell
 • Rörelseorgan.
 • Fungerar som propeller.
 1. F-pili
 • Infästningsorgan mellan bakterier.
 • Plasmider kan överföras mellan bakterier m.h.a. F-pili.
 • Detta kallas "bakterie-sex".
 • "F" står för "fertility".
 1. P-pili
 • Infästningsorgan mellan bakterier och underlag.
 • Bakterien kan hålla sig fast där vätska strömmar hastigt, exempelvis urinröret.
 1. Cellvägg
 • Ger cellen stadga.
 • Uppbyggd av en polysackarid kallad peptidoglykan.
 • Grampositiva bakterier: Tjock cellvägg.
 • Gramnegativa bakterier: Tunn cellvägg.
 • Det finns bakterier som saknar cellvägg.
 1. Kapsel
 • "Slemmigt" hölje.
 • Skyddar mot fagocytos.
 • Långt ifrån alla bakterier kan bilda kapsel.

Endosporer

Cellerna går i "dvala".

Vid stress kan vissa bakterier bilda sporer.

Stressen kan vara:

 • Svält
 • Uttorkning
 • UV-strålning
 • etc.

Sporen har mycket låg vattenhalt, c:a 15 %.

 • Jämför: Cirka 70 % i en vegetativ (växande) cell.

I det här provet har bakterier av arten Bacillus subtilis färgats röda. De endosporer som har bildats har färgats blåa.I det här provet har bakterier av arten Bacillus subtilis färgats röda. De endosporer som har bildats har färgats blåa.

Sporer kan "överleva" mycket lång tid!

Näringsrik miljö?

 1. Bakterien går ur sporstadiet.
 2. Efter 90 minuter är det en vegetativ cell igen!