Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad är bioteknik?

FN:s konvention om biodiversitet definiererar bioteknik som "någon teknologisk tillämpning som använder biologiska system, levande organismer eller derivat därav, för att göra eller modifiera produkter eller processer för en specifik användning" (min egen översättning).

Det betyder att bioteknik = teknik där man använder något biologiskt för att åstadkomma något. (Skolverkets definition, som används i kursen i Bioteknik är dock mycket snävare.)

Exempel på bioteknik:

 1. Brödbakning
  • Jäst eller laktobaciller (i surdeg) används för att få brödet att resa sig.
 2. Öl- och vintillverkning
  • Jäst används för att omvandla sockret till alkohol.
 3. Livsmedelskemi
  • Inte bara bröd, vin och öl, utan även osttillverkning, syrade mjölkprodukter, probiotika, förpackningsteknologi m.m.

Ölbryggning var en tidig form av tillämpad bioteknik. Ölbryggning var en tidig form av tillämpad bioteknik.

 1. Avfallshantering med hjälp av bakterier
  • Bakteriell rening av avloppsvatten, denitrifikation m.m.
 2. Läkemedelstillverkning
  • Genetiskt modifierade organismer kan producera läkemedel som är mycket rent
 3. Genetiskt modifierade organismer
  • Allt från grödor som är tåligare eller ger bättre avkastning till bakterier, jäst och djur som används i forskning
 4. Medicin
  • Stamcellsforskning, nya material till proteser, dialys m.m.
 5. Molekylärbiologi
  • Forskning om livets minsta beståndsdelar: DNA, RNA och proteiner

Forskning inom bioteknik kallas ofta för "Life Science".