Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Inledning

 1. Cellandning = den process, vid vilken fettsyror & kolhydrater bryts ner m.h.a. syre, och ger ATP ("användbar" energi).
 2. Kontrollerad "förbränning" av ex. glukos.

  C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + H2O + energi

 3. "Förbränningen" (oxidationen) är mycket kontrollerad; sköts av enzymer:
  1. Enzym = ett protein, som katalyserar en reaktion.
   1. Katalysator = ett ämne, som påskyndar en reaktion utan att själv förbrukas.
  2. Enzymer sköter (nästan) allt som sker i cellen!
  3. Enzym är substratspecifika.
  4. Enzymer ändrar form, därmed kopplas substraten ihop till produkt - eller bryts upp i produkter:

   E + S ⇌ E + P

  Rita upp detta!

 4. Cellandningen sker i cytoplasman och i mitokondrien.

Mitokondrien i den eukaryota cellen.Mitokondrien i den eukaryota cellen.

Cellandningen

 1. Glykolysen
  1. Sker i cytoplasman.
  2. Bryter ner glukos (C-C-C-C-C-C) till 2 st. pyrodruvsyra (2 C-C-C).
   1. ATP bildas.
   2. Kräver ej O2.
   3. Vid syrebrist bryts pyrodruvsyran ytterligare ner till mjölksyra.

Översikt över glykolysen.Översikt över glykolysen.

 1. Transport av pyrodruvsyra in i mitokondrien
  1. En molekyl CO2 per pyrodruvsyra (pyruvat) avges
  2. Resterande acetylgrupp häktas på en hjälparmolekyl, kallad koenzym A (CoA; överkurs!)

Översikt över citronsyracykeln.Översikt över citronsyracykeln.

 1. Citronsyracykeln:
  1. Acetyl-CoA (C-C) + oxalacetat (C-C-C-C).
  2. Bildas citronsyra (C-C-C-C-C-C).
   1. En molekyl CO2 avgår.
   2. Energirika elektroner och väte frigörs (NADH + H+), transporterar väte till cellmembranet, där andningskedjan sker.
  3. Bildas α-ketoglutarsyra (α-ketoglutarat) (C-C-C-C-C).
   1. En molekyl CO2 avgår.
   2. 1 molekyl ATP bildas.
  4. Bildas oxalacetat (C-C-C-C), som åter kan reagera med Acetyl-CoA.

Översikt över elektrontransportkedjan.Översikt över elektrontransportkedjan.

 1. Elektrontransportkedjan (andningskedjan):
  1. Vätebäraren från punkt 3(b)ii ovan bär med sig vätet till ett enzymkomplex i cellmembranet.
  2. Vätejoner pumpas ut i mellanrummet mellan de två membranen i mitokondrien.
   1. Bildas vatten med hjälp av syrgas.
  3. Högre koncentration vätejoner på utsidan än på insidan ⇒ vätejonerna "vill" falla tillbaka in.
  4. På vägen in knycklar de till ADP + Pi så att ATP bildas.

Översikt över ATP-syntasets funktion.Översikt över ATP-syntasets funktion.

Anaerob förbränning

Videogenomgång (flippat klassrum)

Vad händer om syret tar slut?

 • Elektrontransportkedjan avstannar.
 • Ingen protongradient, inget ATP.
 • Citronsyracykeln avstannar.
 • Endast glykolys kan ske.
 • Pyrodruvsyran omvandlas till mjölksyra ⇒ syreskuld uppstår.