Celler i flercelliga organismerFör att cellerna i till exempel en knölval ska kunna fungera tillsammans måste de kommunicera med varandra.För att cellerna i till exempel en knölval ska kunna fungera tillsammans måste de kommunicera med varandra.

Inledning

 1. Första flercelliga organismer c:a 1 miljard år sedan: Växter
 2. Olika celler differentierar
  1. Olika celltyper bildar vävnader
  2. I växter: 10-tal celltyper
  3. I djur: 100-tal celltyper

  Hur sker differentieringen?

Växtceller

 1. Cellväggen håller samman växten

  Rita upp detta - betona skillnaden mellan cellmembran och cellvägg!

Djurceller

 1. Kopplingar håller samman cellerna
  1. Intermediära filament agerar "tråd"

   Rita upp detta!

 2. Cellerna har "igenkänningsproteiner" på ytan
   
  1. En cell känner igen vilka celler den har runt sig
  2. Stor betydelse för fosterutvecklingen

Celler påverkas

 1. Fråga eleverna, hur fungerar en stor organisation, som t.ex. en skola? Vad krävs för att den skall kunna fungera? Kommunikation!
 2. En flercellig organism är en oerhört komplex organisation
 3. Mycket väldefinierad kommunikation krävs!
 4. Signalsubstanser
  1. Skickas mellan celler
  2. Ex: Hormoner
 5. Receptorer
  1. Membranbundna proteiner
  2. Tar emot signalsubstanser
   1. Varje receptor är specifik för sin signalsubstans - liksom enzymer
  3. Skickar signaler vidare in i cellen

   Rita upp detta!