Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Cellmembranet. Cellmembranet.

Cellmembranet är ett dubbelt lager av fosfolipider

Fosfolipider

Består av

  1. en glyceroldel.
  2. två fettsyrarester (hydrofoba "svansar").
  3. en fosfatidylrest (hydrofilt "huvud").

Har alltså en hydrofob och en hydrofil del.

Fosfolipider bildar biologiska membran i celler.

Modell av en fosfolipid. Modell av en fosfolipid.

Cellmembran

Fettsyror kan bilda miceller.

Fettsyror har en hydrofob & hydrofil del.

I vattenlösning lägger sig fettsyrorna spontant i miceller (bollar av fettsyror) där de hydrofila delarna pekar utåt, mot vattnet, och de hydrofoba delarna inåt, mot de andra hydrofoba svansarna.

Tvärsnitt av en micell i vattenlösningTvärsnitt av en micell i vattenlösning

Cell, cellmembran och fosfolipid.Cell, cellmembran och fosfolipid.

I cellmembranet finns det gott också om proteiner!

Cellmembranets flytande struktur

Cellmembranet är inte statiskt, som en plastpåse. Snarare rör sig fosfolipiderna hela tiden runt – man kan faktiskt betrakta cellmembranet som flytande.

I ett fosfolipid-dubbellager "flyter" fosfolipiderna ständigt runt om varandra.I ett fosfolipid-dubbellager "flyter" fosfolipiderna ständigt runt om varandra.