Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

En generell eukaryot cell. Lägg märke till att cellskelettet är utritat, men det är inte alls så det ser ut i verkligheten!En generell eukaryot cell. Lägg märke till att cellskelettet är utritat, men det är inte alls så det ser ut i verkligheten!

Cellskelettet

Cellskelettet består av proteintrådar med olika tjocklek. Mikrotubuli har en diameter på 25nm, aktinfilament på 7nm och intermediära trådar på 8–10nm.Cellskelettet består av proteintrådar med olika tjocklek. Mikrotubuli har en diameter på 25 nm, aktinfilament på 7 nm och intermediära trådar på 8–10 nm.

Cellskelett = Proteintrådar, som binder samman olika delar av cellen.

 • Ger stadga.
 • Kan orsaka rörelse.

Exempel:

 • Flageller.
 • Cilier.
 • Muskelceller som drar ihop sig.
 • Membranblåsor som förflyttar sig.

Tre typer av proteintrådar i cellskelettet

 1. Mikrotubuli (25 nm diameter).
 2. Intermediära trådar (8–10 nm diameter).
 3. Aktintrådar (mikrofilament, 7 nm diameter).

Mikrotubuli

Strukturen och uppbyggnaden hos mikrotubuli.Strukturen och uppbyggnaden hos mikrotubuli.

 1. Långa, ihåliga rör.
 2. Uppbyggda av många mikrotubulin-molekyler.
 3. I cellen, går ut från cellkärnan.
  1. Organeller förflyttas utmed dessa.
  2. Delningskromosomerna separeras fr. varandra m.h.a dessa under mitosen.
 4. Ett "motorprotein", dynein, finns ofta kopplat till mikrotubuli.
  1. Flageller & cilier: Förskjutning mellan dynein & mikrotubuli orsakar undulerande rörelse (vågformad).
  2. Repetera: Vad gör flageller för en enskild cell? Cilier för en organism?

Mikrotubuli i celldelningen

Proteintrådarna som drar isär systerkromatiderna är mikrotubuli.

Cell i anafasstadiet i mitosen.Cell i anafasstadiet i mitosen.

Kinesin vandrar läng sen mikrotubulus.Kinesin vandrar läng sen mikrotubulus.

Mikrotubuli som "räls"

 • Motorprotein: Kinesin.
 • ”Promenerar” längs mikrotubulusen.
 • ATP förbrukas.
 • Tar med sig en last (t.ex. en vesikel eller organell).

Mikrotubuli i flageller och cilier

Struktur

 • ”9 + 2”-struktur med mikrotubuli bildar ett större rör
 • Dynein (motorprotein) mellan varje grupp i den yttre ringen

TEM-bild av en flagell hos Chlamydomonas, en slags flagellat.TEM-bild av en flagell hos Chlamydomonas, en slags flagellat.

Den eukaryota flagellens uppbyggnad.Den eukaryota flagellens uppbyggnad.

Mikrotubuli i en flagell rör sig i förhållande till varandra med hjälp av dynein.Mikrotubuli i en flagell rör sig i förhållande till varandra med hjälp av dynein.

Funktion

 • Dyneinmolekylerna tros få rören att röra sig i längs med varandra.
 • Flagell: Piskande rörelse flyttar cellen framåt.
 • Cilier: Koordinerade piskande rörelser skapar vätskeströmmar.

Intermediära filament

"Mellanstorlek", 8–10 nm diameter.

Tvinnade fiberproteiner:

Intermediära filament tvinnas till fibrer.Intermediära filament tvinnas till fibrer.

Hjälper cellen att hålla dess struktur.

Exempel: Keratin.

 • Viktig beståndsdel i hår, naglar och hud.

Aktintrådar (mikrofilament)

Aktinfilamentens molekylära struktur.Aktinfilamentens molekylära struktur.

Aktinfilament är uppbyggda av aktinenheter.Aktinfilament är uppbyggda av aktinenheter.

 • Uppbyggda av aktin-enheter.
 • Ofta tvinnade som rep.

Funktioner

 • Bygger upp utskott encelliga organismer kan röra sig.
 • Samverkar med myosin i muskler sammandragning.
 • Kan också fungera som ”räls”.

Amöboid rörelse

 1. Aktinmolekyler byggs på i ena änden av en aktintråd → förlängning.
  • Pseudopod sträcks ut.
 2. Aktinmolekyler kopplas bort i andra änden av en aktintråd.
 3. Pseudopoden fästs vid underlaget.
 4. Amöban släpper från underlaget i andra änden.
  • Därmed rör sig cellen i en viss riktning!

När aktinenheter byggs på i ena änden av en amöba (eller annan encellig organism) sträcks cellen ut åt det hållet, och gör att cellen förflyttas.När aktinenheter byggs på i ena änden av en amöba (eller annan encellig organism) sträcks cellen ut åt det hållet, och gör att cellen förflyttas.