Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

English-speaking or IB student? Check out the English version instead!

Plocka fram

 • Mikroskop

Allt levande består av celler

Men vad består en cell av? Livets molekyler! Det är kolhydrater, proteiner, lipider och nukleinsyror.

Kolhydrater

Socker bygger upp polysackarider

Socker bygger upp polysackarider. Socker bygger upp polysackarider.

Det finns många olika slags polysackarider. Några exempel:

 1. Cellulosa – I växternas cellväggar
 2. Stärkelse – "Reservnäring" i växter. Gott för oss i exempelvis potatis, ris, sädesslag
 3. Glykogen – "Reservnäring" i oss djur. Lagras i levern och omvandlas till socker vid behov.

Aminosyror bygger upp proteiner

 Proteiner består av långa kedjor av aminosyror. Proteiner består av långa kedjor av aminosyror.

Proteiner styr nästan allt som händer i en cell!

Fetter och lipider

Fetter är uppbyggda av glycerol och fettsyror

Fetter består av glycerol och fettsyror. Fetter består av glycerol och fettsyror.

Några viktiga lipider: Fosfolipider, steroider samt klorofyll och karotenoider.

Fosfolipider bygger upp cellmembranen. Fosfolipider bygger upp cellmembranen.

Testosteron är en typ av steroid. Testosteron är en typ av steroid.

Klorofyll är ett viktigt färgämne för gröna växters fotosyntes. Klorofyll är ett viktigt färgämne för gröna växters fotosyntes.

Nukleotider bygger upp nukleinsyror (DNA och RNA)

Principen för RNA-syntes (transkription). Principen för RNA-syntes (transkription).

Mikroskopet

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723). Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723).

van Leeuwenhoeks mikroskop.van Leeuwenhoeks mikroskop.

Antonie van Leeuwenhoek konstruerade det första fungerande mikroskopet.

Det såg inte alls ut som moderna mikroskop, utan var snarare en lupp.

Det kunde dock nå förstoringar på upp till 400 gånger.

van Leeuwenhoeks mikroskop hölls tätt intill ögat. van Leeuwenhoeks mikroskop hölls tätt intill ögat.

Leeuwenhoek ritade vad han såg

Han var den förste att beskriva både spermier (från en rad olika djur) samt bakterier.

 • Han kallade bakterierna för "små djur" (animalcules), men det var inte förrän långt senare som bakterier identifierades och beskrevs för vad det var.

Spermier, som van Leeuwenhoek såg dem.Spermier, som van Leeuwenhoek såg dem.

van Leeuwenhoeks teckningar av "små djur" (animalcules).van Leeuwenhoeks teckningar av "små djur" (animalcules).

Hookes mikroskop

Robert Hooke (1635-1703) konstruerade ett ljusmikroskop som var mer praktiskt att använda än Leeuwenhoeks, och gav lika hög förstoring.

Hooke myntade ordet "cell"

 • Det lär ha varit så att han studerade kork från korkek, och såg vad han tyckte liknade de celler (små rum) som typiskt finns i kloster

Ljuset från en oljelampa (K) fokuserades med hjälp av en vattenfylld glasbehållare (G) på provet (M).Ljuset från en oljelampa (K) fokuserades med hjälp av en vattenfylld glasbehållare (G) på provet (M).

Hookes egen bild av korkek, där han tyckte sig se "celler".Hookes egen bild av korkek, där han tyckte sig se "celler".

Dagens ljusmikroskop

Principen är densamma som i Hookes mikroskop, men konstruktionen är något annorlunda.

Ett modernt ljusmikroskop.Ett modernt ljusmikroskop.

Vad cellteorin säger

 • Alla organismer består av en eller flera celler
 • Cellen är grundstrukturen för liv
 • Nya celler kan bara bildas från andra celler (Men är detta riktigt sant? Fundera på det!) 😉

Vad är en cell?

Det här kännetecknar alla celler

 1. Cellmembran
 2. Cytoplasma
 3. DNA (en eller flera kromosomer)

En schematisk bakterie.En schematisk bakterie.

En generell eukaryot cell.En generell eukaryot cell.