Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Endo- och exocytos

Vid endocytos (endo = inuti, ini; cyto = cell) omsluts en stor partikel (eller många små) av cellens membran.

Olika typer av endocytos.Olika typer av endocytos.

Det bildas en membranblåsa (vesikel) med det inneslutna i cellen.

  • Den bildade vesikeln kallas för en endocytosvesikel (eller endosom, endocytosblåsa – "kärt barn har många namn" 😉).

Vid exocytos (ex = ut ur) packas många partiklar – ofta avfall, proteiner eller hormoner – i en membranblåsa (vesikel) för transport ut ur cellen.

  • Vesikeln kallas för en exocytosvesikel (eller sekretorisk vesikel, exocytosblåsa…).

Exocytosvesikeln smälter samman med cellmembranet, och innehållet släpps ut.

Exocytos. Exocytos.