Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

EndomembransystemetEndomembransystemet är egentligen inte ett enda system: Det är alla de system av membran som finns inuti den eukaryota cellen. Dit hör bl.a. kärnmembranet, ER, golgiapparaten, lysosomer och peroxisomer.

En generell eukaryot cell. En generell eukaryot cell.

Kärnmembranet

Kärnmembranet är dubbelt.

 • Yttre membranet: massor med ribosomer.

Porer i kärnmembranet: uttransport av RNA & ribosomer.

 • Ribosomerna sätts samman i cellkärnans nukleol.

ER (endoplasmatiskt nätverk)

 1. ER = Endoplasmatiskt reticulum = endoplasmatiskt nätverk = nätverk som ligger inne i cytoplasman
 2. Förbundet med kärnmembranet
 3. "Ribosomstation"
  1. Ribosomer sköter proteinsyntesen
  2. Ribosomerna sitter på ER (strävt ER)
 4. "Membranfabrik"
  1. Lysosomblåsor & andra membranblåsor avknoppas från ER, skickas till Golgiapparaten eller cellmembranet
 5. "Enzymstation"
  1. Många enzymer sitter på ER (slätt ER)
  2. Viktigast är leverns avgiftningsenzymer

Golgiapparaten (i bildens nederkant) i en vit blodkropp.Golgiapparaten (i bildens nederkant) i en vit blodkropp.

Golgiapparaten

 1. Membransystem; liknar ER.
 2. Tar hand om membranblåsor från ER, skickar iväg egna.
 3. Innehållet i membranblåsorna ”taggas” med speciella molekyler, omsorteras, transporteras till rätt ställe (t.ex. exocytos).
 4. Lysosomer bildas & fylls med innehåll.

Lysosomer

 1. Fyllda med sur lösning...
  1. Protonpumpar pumpar in H+ i blåsan, gör den sur.

  ...+ enzymer, som bryter ner makromolekyler.

 2. Endocytos
  1. Lysosomen smälter samman med endocytosblåsan.
  2. Innehållet i lysosomen släpps ut, börjar bryta ner innehållet i endocytosblåsan.

   Fråga eleverna, vad händer om lysosomen brister inne i cellen?

 3. Lysosomernas enzymer handhar nedbrytningen av celler/cellkomponenter som behöver tas bort.
  1. Ex. Svans hos grodyngel.
  2. Ex. Simhud mellan tårna på foster.

Peroxisomer

Innehåller oxiderande enzymer. Dessa hjälper till exempelvis vid betaoxidation av fettsyror och oxidation av alkoholer.