Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Skolverket säger att följande centrala innehåll ska behandlas:

 • Cellers livscykler och differentiering, utveckling från ägg till vuxen. Cellers kommunikation.
 • Celldelars funktion. Livsprocesser och regleringen av dem, till exempel fotosyntes, metabolism och transport över membran. Evolutionärt perspektiv på molekylärbiologi.
 • Cell- och molekylärbiologins användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
 • Antibiotika och evolutionära processer.

När vi har gått igenom det här momentet i kursen, ska du kunna förklara och använda dig av följande begrepp:

 • Liv
 • Ämnesomsättning
 • Ordning
 • Reaktion på omgivningen
 • Förökning
 • Tillväxt
 • Virus
 • Cell
 • Aminosyra
 • DNA
 • RNA
 • Protein
 • Konkurrens
 • Evolution
 • Glukos (druvsocker)
 • Sackarid (sockerart)
 • Polysackarid
 • Stärkelse
 • Cellulosa
 • Glykogen
 • Fett
 • Fosfolipid
 • Micell
 • Protein
 • Aminosyra
 • DNA
 • RNA
 • Nukleinsyra
 • Gen
 • Heterotrof 
 • Golgiapparaten
 • Ribosom
 • Endoplasmatiskt nätverk
 • Kromosom
 • Kärnmembran
 • Organell
 • Flagell
 • Cellvägg
 • Cellmembran
 • Cellkärna
 • Eukaryot
 • Endospor
 • Flagell
 • Ribosom
 • Kapsel
 • Cellvägg
 • Plasmid
 • Kromosom
 • Cellmembran
 • Cellkärna
 • Arké
 • Eukaryot
 • Bakterie
 • Fototrof
 • Kemotrof
 • Autotrof
 • Vesikel
 • Mitokondrie
 • Kloroplast
 • Fotosyntes
 • Elektrontransportkedjan
 • Vätebärare
 • Oxalättiksyra
 • Citronsyra
 • Citronsyracykeln
 • Pyrodruvsyra
 • Glykolys
 • ADP
 • Fosfatjon (Pi)
 • ATP
 • Anabolism
 • Katabolism
 • Metabolism
 • Hyperton, isoton och hypoton lösning
 • Osmos
 • Diffusion
 • Dynein
 • Mikrotubuli
 • Keratin
 • Intermediära filament
 • Myosin
 • Aktinfilament
 • Cellskelett
 • ATP-syntas
 • Obligat
 • Intracellulär
 • Parasit
 • Metabolism
 • Kapsid
 • Retrovirus
 • Omvänt transkriptas
 • Lytisk infektion
 • Lysogen infektion
 • Latent infektion
 • Herpes simplex
 • Humant papillomvirus (HPV)
 • Livmoderhalscancer
 • Antibiotikum
 • Penicillin
 • Antibiotikaresistens
 • Vertikal och horisontell spridning
 • F-pili
 • Bioteknik
 • Restriktionsenzym
 • Igenkänningssekvens
 • Agarosgel
 • Klyvningsmönster
 • DNA-ligas
 • PCR
 • DNA-sekvensering
 • GMO
 • Plasmid
 • Transformation
 • Agrobacterium tumefaciens
 • Totipotent, pluripotent, multipotent och oligopotent stamcell
 • Embryonal stamcell
 • Cellinje
 • HeLa-celler

Du ska också kunna:

 • Förutspå vad som händer med celler och organismer i lösningar med olika saltkoncentration