Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Stamceller och andra cellinjerVad är en stamcell?

Stamcell = en cell som kan utvecklas till en mängd olika stamcell.

 • "Föregångscell" (eng. "progenitor cell").

Totipotenta stamceller:

 • Kan utvecklas till vilken celltyp som helst.
 • Exempel: Befruktad äggcell.

Pluripotenta stamceller:

 • Kan utvecklas till vilken celltyp som helst.
 • Kommer från embryon.

En befruktad äggcell från en spolmask.En befruktad äggcell från en spolmask.

Multi- och oligopotenta stamceller:

 • Kan utvecklas till många celltyper – men inte alla.
 • Exempel: Stamceller i benmärgen → blodceller.

Embryonala stamceller

Dag fem efter befruktningen hos en människa bildas det en så kallad blastocyst. Den inre cellmassan i dessa är pluripotenta stamceller (ljusblåa).Dag fem efter befruktningen hos en människa bildas det en så kallad blastocyst. Den inre cellmassan i dessa är pluripotenta stamceller (ljusblåa).

Embryots utveckling

 • Cellerna totipotenta fram till åttacellsstadiet.
 • Pluripotenta celler finns fram till dag 5.
 • Enäggstvillingar kan troligen bildas fram till och med dag 5, men den exakta mekanismen är okänd.

Användning

 • Kan odlas obegränsat (dör ej efter bara några dagar).
 • Grundforskning ("Hur funkar celler?").
 • Framtiden: Reparera skadade organ & kroppsdelar?.

Mänskliga embryonala stamceller

I Sverige: Embryon från provrörsbefruktning får användas till forskning i upp till dag 14 efter befruktningen.

 • Både spermie- och äggdonator måste ge tillstånd.

Embryonala stamceller i odling räknas inte längre som en del av embryot.

Flera andra länder: Mer eller mindre förbjudet med stamcellsforskning.

 • När inträder människovärdet? Två huvudalternativ:
  1. Direkt vid befruktningen?
  2. Successivt under utvecklingen fram till födseln?

Stamceller odlas ofta i sådana här odlingsflaskor.Stamceller odlas ofta i sådana här odlingsflaskor.

Inducerade pluripotenta stamceller

Kallas även IPS-celler.

Differentierad cell troddes inte kunna "backas tillbaka" till odifferentierad cell.

 • Odifferentierad cell = pluripotent eller totipotent.

Forskare lyckades programmera om bindvävsceller till stamceller:

 • Fyra reglerande gener sattes in i cellerna (GMO-teknik).
 • Genprodukterna styr i sin tur andra gener under embryots utveckling.

Möjligheter

Inte samma etiska problem som när embryonala stamceller används.

Behovet av embryonala stamceller minskar.

IPS-celler kan tas från vilken individ som helst:

 • Nya vävnader/organ skulle kunna "skräddarsys" till en patient som skadats.
 • Sjuka vävnader/organ hos enskilda individer kan studeras i detalj.

Patientens egna celler kan användas:

 • Nya/reparerade organ stöts inte bort av patientens immunsystem.

"You're a selfish bastard, Lewis! Those stem cell lines were meant for people who've LOST an organ!"

Risker

Kan orsaka tumörer?

 • Lösning: Använda mRNA istället? Detta bryts ner efterhand som stamcellerna differentieras igen.

Kan orsaka onormalt åldrande hos "nya" organ?

 • Effekterna av detta är okända.

Vad händer om IPS-cellerna inte används "som det är tänkt"?

 • Stamcellsdopning inom idrotten?
 • Överutnyttjande av skönhetsindustrin?

Andra cellinjer i människans tjänst

Mest kända: HeLa-celler, från Henrietta Lacks (död 1951) livmoderhalscancer.

"Odödliga" celler (delar sig ohämmat)

 • Dessa är dock inte stamceller!

Grunden för 1000-tals experiment. Bidragit och haft enorm betydelse för

Problem med HeLa-celler

 • Henrietta Lacks själv tillfrågades aldrig.
 • Hennes efterlevande visste heller inget (förrän efter nästan 25 år).
 • Vem äger cellerna?

Den "odödliga" Henrietta Lacks (1920–1951 – …?)Den "odödliga" Henrietta Lacks (1920–1951 – …?)