Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

 1. Fråga eleverna, när börjar livet? Befruktade ägget? Könscellerna? o.s.v.

  Generationsväxling. Generationerationerna växlar mellan diploida och haploida stadier. Generationerationerna växlar mellan diploida och haploida stadier.

  1. Livet är cykliskt!

Begreppskarta – Ontogeni. Begreppskarta – Ontogeni.

Djurens utveckling från ägg till vuxen

 1. Ontogeni
  1. Läran om en individs utveckling från befruktad äggcell till könsmogen
 2. Embryo och foster
  1. Embryo = djuret tills det kläckts
  2. Hos moderkaksdjur (de flesta däggdjur):
   1. Embryo tills armar & ben syns
   2. Därefter foster
   3. Hos människa: Fr.o.m. v. 10
 3. Metamorfos
  1. Förvandling från larv till könsmogen individ
  2. Ex: Fjärilslarven förpuppas, fullständig förvandling ⇒ Fjäril
  3. Ex: Sjöborrelarven: Liten, genomskinlig, driver med strömmar
   1. När den hittat lämplig plats, slår den sig ner
   2. Bildar då könsmogen individ
 4. Processer i ontogenin (se begreppskartan ovan)
 5. Fosterutveckling & näring
  1. Det växande embryot måste ha näring!
   1. Celldelningar ⇒ fler celler, men ingen storlektstillväxt
  2. Gula
   1. Äggceller som innehåller extra näring
  3. Livmoder (hos de flesta däggdjur)
   1. Moderkaka
   2. Närings- och gasutbyte sker här
 6. Fostrets utveckling avspeglar evolutionen
  Embryon från olika arter uppvisar tydliga likheter under ontogenin. Embryon från olika arter uppvisar tydliga likheter under ontogenin.
  1. "Ontogenin upprepar fylogenin"

   1. Fylogeni = arternas utveckling under evolutionen
  2. Ex: Gälspringor
   1. Människfoster - och fiskar! - har gälspringor
   2. Hos fiskar: Gälar
   3. Hos människor: Hörselben

Gälar och hörselben. Strukturer ombildas och får nya funktioner under evolutionens gång. Det som är rött blir till gälar hos fiskar men käke och hörselben hos fåglar och människor.Gälar och hörselben. Strukturer ombildas och får nya funktioner under evolutionens gång. Det som är rött blir till gälar hos fiskar men käke och hörselben hos fåglar och människor.