Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

HGF (Human Growth Factor), en mänsklig tillväxtfaktor. HGF (Human Growth Factor), en mänsklig tillväxtfaktor.

 1. Varför blir ett ben ett ben och inte en arm eller ett öga?
  1. Man vet inte exakt!
 2. Tillväxtfaktorer

  Rita upp en cellodlingsplatta!

  1. Tillsätt tillväxtfaktorer ⇒ cellerna delar sig, lever vidare

   Rita detta!

  2. Inga tillväxtfaktorer ⇒ cellerna dör (apoptos)

   Rita detta!

  3. Tillväxtfaktorer styr nervcellernas utveckling
   1. Förståelse för hur nervcellerna "letar" sig fram till sin position kan i slutändan leda till ett botemedel för t.ex. Alzheimers syndrom! 😊
 3. Extracellulär matris
  1. Matrisen = nätverk av extracellulära trådar i embryot

   Rita detta!

  2. Celler kan röra sig längs med dessa
 4. Genaktivering - determinering
  1. Den befruktade äggcellen är omnipotent (totipotent) = "kan allt"!
   1. Översättning: Den kan utvecklas till vilken celltyp som helst
  2. Efter ett antal celldelningar är cellerna redan determinerade
   1. Bestämt att de skall utvecklas på ett speciellt vis
   2. Jämför sjöborreembryot i åttacells-stadiet!
    1. Den vegetativa polen kan ej bilda larv "på egen hand"
    2. Den animala polen kan endast bilda en missbildad larv.
  3. Enäggstvillingar: en naturligt förekommande form av kloning 
   1. Embryot har delat på sig före 16-cells-stadiet.
  4. Icke-determinerade celler kallas ibland också stamceller.
   1. Stamceller kan också vara svagt differentierade = pluripotenta
    1. Kan ge upphov till ett flertal, men inte alla celltyper.
  5. När cellen differentieras, aktiveras olika gener
   1. Repetera: Hur sker genaktivering (principen för denna)?
  6. Segmentering
   1. Olika segment känner av var de befinner sig, utvecklas i enlighet med detta
   2. Olika celler/celltyper känner av läget, utveckas därefter.
   3. Cellernas läge påverkar sålunda åt vilket håll de differentieras.
 5. Apoptos
  1. Celler som lossat från den extracellulära matrisen?
   1. Harakiri!
  2. "Simhud" mellan fingrar & tår hos embryot?
   1. Harakiri!
  3. Virussmittad cell?
   1. Harakiri!
 6. Embryonala stamceller
  1. Ta ut celler från en blastula
  2. Cellerna genomgår ej apoptos
  3. Cellerna skulle kunna användas till transplantation.
  4. Kloning av däggdjur - Dolly m.fl.