Vävnader, organ och organsystemVideogenomgång (flippat klassrum)

Celler bygger upp vävnader

 • Vävnader bygger upp organ, som bildar organsystem

Fyra typer av primär vävnad

 1. Epitelvävnad
 2. Stödjevävnad (bindväv)
 3. Muskelvävnad
 4. Nervvävnad

1. Epitelvävnad

Täcker kroppens ytor (hud och slemhinnor)

 • Tätt packade celler
 • Skyddar mot
  • mekaniska skador
  • vätskeförlust
  • mikroorganismer

Epitelvävnad i huden

Består av flera lager kraftigt epitel, som ger kroppen skydd.

Hudens tre lager

 1. Överhud
 2. Läderhud
 3. Underhud

Annan epitelvävnad

Tarmar och blodkärl

 • Endast ett lager epitelceller
Tarmens epitelium är det slingrande lagret med celler allra överst i bilden.Tarmens epitelium är det slingrande lagret med celler allra överst i bilden. Lungepitelets cilier sitter tätt, tätt allra överst i bilden.Lungepitelets cilier sitter tätt, tätt allra överst i bilden.

Lungornas yta

 • Epitelceller med cilier
  • Piskande rörelse ⇒ slem där bakterier & damm fastnat transporteras upp och bort

2. Stödjevävnad (bindväv)

Nätverk av celler + grundsubstans

 • Grundsubstans: Organiskt material (protein, ofta kollagen) och oorganiskt (vatten eller mineral)

Binder samman och stöttar organ

Lucker och fibrös bindväv

Lucker (porös) bindväv

 • Glesa proteinfibrer
 • Fyller ut utrymme mellan organ
I lucker bindväv är det glest mellan proteinfibrerna (rosa). I lucker bindväv är det glest mellan proteinfibrerna (rosa). I fibrös bindväv sitter proteinfibrerna mycket tätare.I fibrös bindväv sitter proteinfibrerna mycket tätare.

Fibrös bindväv

 • Tätt packade proteinfibrer
 • Senor, ledband

Ben

 

Kalciumsalter (t.ex. kalciumfosfat) inlagrade mellan kollagenfibrer ⇒ hårt

Brosk

Stötdämpande, i ytan mellan ben

Fettvävnad

Framför allt i underhuden

 • Näringslager, isolering

Blod, lymfa

Grundsubstansen är flytande

3. Muskelvävnad

(a) Skelettmuskulatur; (b) glatt muskulatur och (c) hjärtmuskulatur.(a) Skelettmuskulatur; (b) glatt muskulatur och (c) hjärtmuskulatur. Skelettmuskulatur

 • Viljestyrd
 • Snabb rörelse & avslappning

Glatt muskulatur

 • Icke viljestyrd
 • Statiskt arbete

Hjärtmuskulatur

 • Icke viljestyrd
 • Regelbunden puls

4. Nervvävnad

Består av

 • Nervceller
 • Gliaceller
  • Stödjande celler, ger underhåll till nervcellerna

Organsystem

Vävnaderna bygger upp organ, vilka i sin tur bildar hela system av organ. De organsystem vi ska titta på i kursen i Biologi 2 är: