Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

 1. Ta in frk. Torson!

Repetition: Blodtryck & Reglering av blodströmmen

 1. Systoliskt tryck
 2. Diastoliskt tryck
 3. Trycket i
  1. artärerna
  2. kapillärerna
  3. venerna
 4. Blodets framdrivning i venerna
 5. Sfinktrar

Blod och vävnadsvätska

 1. Diffusion
  1. Syrgas, Koldioxid diffunderar
 2. Filtration
  1. Blodet pressas in i kapillärerna
  2. Vätska pressas ut ur kapillärerna
   1. Joner, socker o.dyl. hänger med
   2. Proteiner, blodkroppar stannar kvar
  3. Vätskan återtas i slutet av kapillärerna (99%)
  4. Vävnadsvätska bildas av de resterande 1%
 3. Lymfkärl
  1. Vävnadsvätskan diffunderar in i lymfkärl
  2. Lymfkärl har klaffar
  3. Fråga eleverna, hur drivs då lymfan framåt?
   1. M.h.a. skelettmuskelrörelser!
 4. Ödem
  1. Återtagandet av vätska via kapillärer och/eller lymfa funkar inte!
  2. Elefantiasis
   1. Parasitmask blockerar lymfkärlen

Temperaturreglering

 1. Fåglar & däggdjur har konstant temperatur
 2. Termostat i hypothalamus
  1. en del av hjärnan
 3. För varmt?
  1. Kapillärerna nära huden vidgas
  2. Värme avges via huden
  3. Svettning
  4. Rävars öron
   1. Ökenräv: stora öron
   2. Rödräv: mellanstora öron
   3. Polarräv: små öron
 4. Fråga eleverna, vad händer om det istället är för kallt?
  1. Kapillärerna i huden dras ihop
  2. Isolering
  3. Ämnesomsättningen ökar
  4. Muskelaktiviteten ökar (huttra, hacka tänder, skaka)
 5. Motströmsprincip hos fåglar i fötterna.