Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Ett centrifugerat blodprov

Blodets procentuella sammansättning.Blodets procentuella sammansättning.

Tre typer av blodkroppar

1. Röda blodkroppar (erytrocyter)

 • Transporterar syrgas (och i viss mån koldioxid).

2. Vita blodkroppar (leukocyter)

 • Olika roller i immunförsvaret.

3. Blodplättar (blodkorn, trombocyter)

 • Deltar vid levring av blod.

Röda blodkroppar

Kroppens minsta celler.

Saknar DNA, mitokondrier. (Bara hemoglobin!)

Livstid: Cirka 4 månader.

Förbrukade tas om hand i levern.

 • Hemoglobin bilirubin via gallan, ger avföringen dess färg.

Röda blodkroppar i ljusmikroskop.Röda blodkroppar i ljusmikroskop.

Hemoglobin

Fyra peptidkedjor (polypeptider), fyra hemgrupper.

Färgar blodet rött.

Syrgas, O2, binder till järn i hemgruppen.

 • Koldioxid, CO2, binder mycket lite till hemoglobin.

Modell av hemoglobin.Modell av hemoglobin.

Blodplättar. Hur blodet levrar sig

Blodplätt: Fragment från megakaryocyt.

 • Livslängd: 8–10 dygn.

Hur blodet levrar sig.Hur blodet levrar sig.

Blodkärl skadas: Kollagen friläggs.

Blodplättar fäster vid frilagt kollagen.

 • Aktiveras samtidigt.

Fler blodplättar binder till aktiverade blodplättar. ”Plugg” bildas.

Fibrinogen i blodet omvandlas till fibrin, förstärker pluggen.

Hur blodkroppar bildas

Översikt över hur blodkroppar bildas ur blodstamceller.Översikt över hur blodkroppar bildas ur blodstamceller.

Blodstamceller i skelettets röda benmärg.

 • Delar sig ständigt.
 • En del mognar till blodkroppar, andra fortsätter dela sig.

Lymfoid progenitor (stamcell) ger upphov till:

 • T- och B-lymfocyter
 • NK-celler

Myeloid progenitor (stamcell) ger upphov till:

 • Megakaryocyt blodplättar
 • Röda blodkroppar
 • Granulocyter
 • Makrofager

Blodproteiner

Albumin

 • Reglerar vattenpotentialen i blodet (osmos).
  • Ju fler albumin-enheter i blodet, desto lägre vattenpotential i blodet.
 • Transport av fettsyror, en del joner.

Antikroppar (globuliner)

 • Immunförsvaret.

Fibrinogen

 • Behövs för blodets levring.
 • Blod utan fibrinogen = serum.

Hormoner

 • Exempel: Insulin.