Magnus Ehingers under­visning

— Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m.

Videogenomgång (flippat klassrum)

Direkt gasutbyte i en encellig organism

En encellig organism utbyter gaser direkt med den omgivande miljön.En encellig organism utbyter gaser direkt med den omgivande miljön.

Syre diffunderar in från utsidan av cellen, där syrehalten är hög. Koldioxid diffunderar ut från cellen efterom koldioxidhalten är högre inuti cellen än utanför.

Indirekt gasutbyte hos fiskar via gälarna

Fiskens gälar sitter bakom gällocket.Fiskens gälar sitter bakom gällocket.

När fisken gapar och stänger munnen pumpar den vatten genom gälarna.

  • Syrerikt vatten strömmar på motsatt håll mot det syrefattiga blodet
  • = motströmningsprincipen!

Hur motströmningsprincipen fungerar.Hur motströmningsprincipen fungerar.

Direkt gasutbyte hos insekter

Öppningar i framför allt insektens bakkropp leder in till trakéerna.Öppningar i framför allt insektens bakkropp leder in till trakéerna.

  • Öppningar i (bak)kroppen leder in till trakéer (luftrör).
  • Trakéerna förgrenar sig.
  • Trakéernas insida täckt med fuktiga epitelceller.
  • Gasutbyte sker direkt mellan tunna trakéer och insektens kroppsceller.

Hudandning hos amfibier

Vanlig groda, Rana temporaria.Vanlig groda, Rana temporaria.

  • Amfibier (t.ex. grodor) har tunn, fuktig hud på ryggen.
  • Kapillärer nära ytan kan utbyta gaser (O2, CO2) med vattnet eller luften.

Fåglars andning

Att flyga är mycket energi- och syrekrävande!

  • Med hjälp av luftsäckar enkelriktas luftflödet i fågelns lungor.
  • Motströmningsprincipen gör att syret tas upp mycket effektivare.

Luftsäckar framför och bakom lungorna hos fågeln gör att luftflödet kan enkelriktas genom lungorna.Luftsäckar framför och bakom lungorna hos fågeln gör att luftflödet kan enkelriktas genom lungorna.